Hyppää sisältöön

Kaste on lahja

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28:18–20)

Lähetyskäskyn mukaisesti kastetusta tulee Kristuksen opetuslapsi. Kasteen sakramentissa Jumala kutsuu kastetun nimeltä omakseen ja hänestä tulee kristillisen kirkon jäsen. Pyhä Henki herättää kastetussa uutta uskoa ja rakkautta. Kaste ja usko ovat kokonaan Jumalan pelastavaa työtä. Kaste kantaa kristittyä läpi koko elämän.

Lapset, nuoret ja aikuiset ovat kaikki tervetulleita kasteelle. Kaste ja opetus liittyvät yhteen jo lähetyskäskyssä: kastakaa ja opettakaa. Luterilaisessa kirkossa lapsi kastetaan usein jo pienenä. Kristillisten tapojen yhdessä eläminen on vanhempien, kummien sekä koko seurakunnan tehtävä. 

Nuori voi tulla kasteelle esimerkiksi rippikoulun yhteydessä. Konfirmointi on mahdollinen vasta kasteen jälkeen. Aikuisena kastetaan aiemmin kastamaton henkilö, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi. Jos joku siirtyy luterilaisen kirkon jäseneksi toisesta kirkosta, häntä ei kasteta uudelleen. 

Katso myös käytännön tietoa kasteesta.