Hyppää sisältöön

Välkommen, det här är ett tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://evl.fi/svenska och har upprättats/uppdaterats 30.09.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Bildernas textmotsvarigheter (alt-texter)

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  En del bilder eller bildlänkar saknar textmotsvarighet eller så motsvarar textmotsvarigheten inte tillräckligt bra bilden. Vi åtgärdar texterna snarast möjligt.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.1.1 Innehåll som inte är text

 

 • Möjlig att uppfatta: Inmatningsfält

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det förekommer inmatningsfält som saknar en beskrivning som uttryckligen är associerad med fältet, och som informerar användare med assisterande teknik vad fältet är till för. (Även WCAG 3.3.2 och 4.1.2.)

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Design som HTML-språk

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  En del av innehållet på sidorna har delvis designats med HTML-kod istället för CSS. Det här förekommer framför allt i samband med inbäddade Youtube-videor. 

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Rubriker

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det finns rubrikmarkeringar som saknar text och det finns sidor som saknar rubriker.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Innehållselementens ID:n

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen finns innehållselement som saknar unika ID:n.  (Även WCAG 4.1.1)

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Landmarks utan innehåll 

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen används HTML5- eller WAI ARIA-landmärken, men de täcker inte allt innehåll. Problem kan uppstå så att den som använder hjälpmedel mister kontrollen över innehållet vid förflyttning på webbplatsen.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Användning av taggen i

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Taggen 'i' har använts för att infoga ikoner på webbplatsen.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Innehållselement saknar förklaring

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  I sidmallarna saknas 'aria-label' eller 'aria-labelledby' -uppgifter för sökfältet och navigationen.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Kontrast

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det förekommer sidelement där färgen på texten och bakgrundsfärgen har inte en tillräckligt stark kontrast..

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.4.3 Kontrast (minimum)

 

 • Hanterbar: Möjlighet att hoppa över innehåll

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det finns inte alltid möjlighet att hoppa över upprepat innehåll.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll

 

 • Hanterbar: Fokusering

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Elementet blir inte markerat då det fokuseras med tangenbordsnavigation.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.4.7 Synligt fokus

 

 • Robust: Förklaring av en funktion

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Bristfällig förklaring för hjälpmedel. Vi åtgärdar det här så snart som möjligt.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 4.1.2 Namn, roll, värde

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/respons-tillganglighet/Öppna länk i ny flik

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppna länk i ny flik. På regionförvaltningsverkets webbplats kan du lämna in en anmälan och se hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Information om tillgängligheten i Evangelisk-lutherska kyrkans i Finlands kanaler för sociala medier

Facebooksidan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Alla videor som har lanserats före 23.9.2020 är inte textade. Endel av dem har textning som är fastbränd i bilden så att de inte kan läsas med skärmläsare. Alla bilder som publicerats har alternativ text. I de fall där själva bilden inte har alternativ text så har den skrivits som bildtext i själva inlägget. Vi gör inte inlägg i Stories eftersom de inte är tillgängliga.

Twitterkontot Ev.lut.kyrkanFinland

Alla videor som har lanserats före 23.9.2020 är inte textade. Endel av dem har textning som är fastbränd i bilden så att de inte kan läsas med skärmläsare. Alla bilder som publicerats har alternativ text.

Instagramkontot Ev. luth kyrkan i Finland

Bilder som publicerats före 23.9.2020 har inte alternativa texter. Vi gör inte Instagrams Stories eller Reelspublikationer eftersom de inte är tillgängliga.

Youtubekontot Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Alla videor som har lanserats före 23.9.2020 är inte textade. Via Youtubekanalen gör vi också strömningar. De textas inom 14 dagar. Om strömningarna inte textas så tas de bort eller så står det i beskrivningen att de inte är textade. Om dialogerna i texten finns utskrivna i textform på webben så finns det länk till texten. 

Vi förbättrar hela tiden tillgängligheten.