Hyppää sisältöön

Välkommen, det här är ett tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://evl.fi/svenska och har uppdaterats 10.08.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Bilder som saknar textmotsvarighet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen förekommer bilder som saknar beskrivande text (alt-text) eller inte markerats som dekorativa. Vi åtgärdar det här så snart som möjligt.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.1.1 Innehåll som inte är text

 

 • Möjlig att uppfatta: Inmatningsfält som saknar beskrivning

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det förekommer inmatningsfält som saknar en beskrivande text som uttryckligen är associerad med fältet, och som informerar användare med assisterande teknik vad fältet är till för.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer
  • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

 

 • Möjlig att uppfatta: Tomma rubriker

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen förekommer platser som markerats med rubrikstilar men inte innehåller någon text.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Element som saknar obligatorisk roll

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen förekommer element som saknar en sådan roll som är obligatoriska för den kontext de finns i.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Dolda element har innehåll som fokuseras

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen förekommer element som dolts med ARIA-attribut men trots det kan fokuseras med tangentbordsstyrning.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

 

 • Möjlig att uppfatta: Otillräcklig färgkontrast

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det förekommer sidelement där färgen på texten och bakgrundsfärgen har inte en tillräckligt stark kontrast. Länkstigen (breadcrumb) i sidfoten uppfyller inte minimikraven på färgkontrast. Detsamma gäller vissa text som placerats på bilder.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.4.3 Kontrast (minimum)

 

 • Hanterbar: Möjlighet att hoppa över innehåll

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det finns inte alltid möjlighet att hoppa över upprepat innehåll.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll

 

 • Hanterbar: Länk som saknar textmotsvarighet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplaysen förekommer länkar (t.ex. bildlänkar) som saknar beskrivande text (alt-text), eller där texten för flera olika länkar är identisk.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
  • 2.4.9 Syftet med en länk (enbart länk)
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

 

 • Hanterbar: Element som inte fokuseras med tangentbordsnavigering

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen finns element som inte blir synligt markerat när det fokuseras med tangetbordsnavigering.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.4.7 Synligt fokus

 

 • Robust: Innehållselementens ID:n är inte unika

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Flera element i webbplatsens källkod har samma id-värde.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 4.1.1 Parsing

 

 • Robust: Textinnehåll som inte inkluderas i ARIA-landmärke

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen används ARIA-landmärken, men de täcker inte allt innehåll. Det förekommer textinnehåll (pop-up informationen om kakor) som inte inkluderas i ARIA-landmärke.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 4.1.2 Namn, roll, värde

 

 • Robust: iFrame-element som saknar textmotsvarighet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen används iframe-element som saknar en text som beskriver innehållet, främst inbäddningar av Youtube-videor. Vi åtgärdar det här så snart som möjligt.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 4.1.2 Namn, roll, värde

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

Ge respons på tillgängligheten via vårt webbformulärÖppna länk i ny flik

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppna länk i ny flik. På regionförvaltningsverkets webbplats kan du lämna in en anmälan och se hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Information om tillgängligheten i Evangelisk-lutherska kyrkans i Finlands kanaler för sociala medier

Facebooksidan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Alla videor som har lanserats före 23.9.2020 är inte textade. Endel av dem har textning som är fastbränd i bilden så att de inte kan läsas med skärmläsare. Alla bilder som publicerats har alternativ text. I de fall där själva bilden inte har alternativ text så har den skrivits som bildtext i själva inlägget.

Twitterkontot Ev.lut.kyrkanFinland

Alla videor som har lanserats före 23.9.2020 är inte textade. Endel av dem har textning som är fastbränd i bilden så att de inte kan läsas med skärmläsare. Alla bilder som publicerats har alternativ text.

Instagramkontot Ev. luth kyrkan i Finland

Bilder som publicerats före 23.9.2020 har inte alternativa texter.

Youtubekontot Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Alla videor som har lanserats före 23.9.2020 är inte textade. Via Youtubekanalen gör vi också strömningar. De textas inom 14 dagar. Om strömningarna inte textas så tas de bort eller så står det i beskrivningen att de inte är textade. Om dialogerna i texten finns utskrivna i textform på webben så finns det länk till texten. 

Vi förbättrar hela tiden tillgängligheten.