Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste
Kirkon Viestinnän webinaari saavutettavuudesta Lukkari-ylläpitäjille

Rekisterinpitäjä 

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3) 
Eteläranta 8, 00130 Helsinki 
PL 210, 00131 Helsinki 
puh. 09 18021, kirkkohallitus@evl.fi 

Yhteyshenkilö 

Kirkkohallituksen kirjaamo 
Eteläranta 8, 00130 Helsinki 
PL 210, 00131 Helsinki 
puh. 09 18021, kirkkohallitus@evl.fi 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

tietosuojavastaava.kkr@evl.fi 
 

Rekisterin nimi 

Kirkon Viestinnän Verkkopalvelun Lukkari-tiimin järjestämä webinaari  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Tietoja käytetään, kun kerätään ilmoittautuminen Saavutettavuus -webinaariin, joka järjestetään 23.4.2020. Tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohtaan. 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö 

Henkilöryhmä, jonka tietoja käsitellään, 23.4.2020 pidettävään webinaariin ilmoittautumislomakkeen täyttäneet.   

Tietolähteet 

Kyselylomakkeella annetut yksilölliset tiedot: nimi, sähköpostiosoite ja mitä verkkosivustoja ylläpitää.  

Tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään kunnes webinaariin liittyvät toimenpiteet on toteutettu. (esim. webinaarin jälkiviestintä).  

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus: 

• Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. 

• Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

• Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

• Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja. 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: 


Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki 
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi 

www.tietosuoja.fi