Hyppää sisältöön

Saavutettavuus huomioitu -leima

Evl.fi-verkkosivustolle on myönnetty Saavutettavuus huomioitu -leima marraskuussa 2017. Sivustolla, jolle leima on myönnetty, on erityisesti huomioitu:

 • käyttäjät, joilla on näkö- tai kuulovammoja
 • käyttäjät, joilla on motorisia tai kognitiivisia rajoitteita
 • seniorit.

Saavutettavuusleima on voimassa kolme vuotta, mutta se sitouttaa sivustot huomioimaan saavutettavuuden myös jatkossa. Lisätietoja Saavutettavuus huomioitu -leimasta löydät Näkövammaisten liiton verkkosivuilta.

Näkövammaisten liitto ry

Arviointimenetelmä

Palvelulle tehtiin asiantuntijatyönä saavutettavuusarviointi loppuvuodesta 2016. Saavutettavuuden arvioinnin teki Eficode Oy. Saavutettavuusarvioinnin jälkeen suurin osa siinä tunnistetuista puutteista on korjattu kevään ja kesän 2017 aikana.

Arvioinnin rajaukset

Arvioinnissa käsiteltiin kaikki verkkopalvelun keskeiset sivupohjat ja navigointiratkaisut pois lukien erilliset Oikotien avoimet työpaikat- ja Liity kirkkoon -palvelut.

Havainnot ja toimenpiteet

Tehdyt havainnot priorisoitiin neliportaisella asteikolla. Kokonaisuudessaan havaintoja tehtiin seuraavasti:

 • 0 erittäin tärkeää
 • 7 tärkeää
 • 10 kohtalaista
 • 5 vähäistä.

Alle on koottu erittäin tärkeät ja tärkeät havainnot sekä niihin tehdyt toimenpiteet.

Erittäin tärkeät ja tärkeät havainnot

Tärkeä: Sivustolla on käytetty kuvia, joissa annetaan tekstuaalista informaatiota.

 • Tehty toimenpide: Korjattu ja ylläpitäjiä koulutettu.

Tärkeä: Osa linkeistä on kuvia, joilla ei ole selkeää tekstivastinetta (talo-kuvake, poistokuvake) tai se ei täysin vastaa tekstiä linkkikuvassa (etusivun alaosan linkit).

 • Tehty toimenpide: Käyttöliittymäkuvia on siirretty CSS:ään, joten ne eivät lukulaitteille näy lainkaan. Kuvissa oleva informaatio on linkkisanassa, jos kuva on linkki.

Tärkeä: Sivuston linkit eivät aukea systemaattisesti samaan tai uuteen välilehteen. Esimerkiksi Uutishuoneessa on oikeassa laidassa nosto Kirkon kuvapankkiin, jota napsauttaessa päätyy samalla välilehdellä kirjautumissivulle. Sivulta ei kuitenkaan pääse enää takaisin evl.fi-sivustolle.

 • Tehty toimenpide: Linkkilistoja on jäsennetty uudelleen. Teknisesti on lisätty ulkoisen linkin kuvake muualle kuin linkkilistoihin.

Tärkeä: Mikäli tulee virhe, sivusto kertoo, mistä on kyse. Näppäimistön fokus kuitenkin jää samaan kohtaan, jolloin näkövammaiset käyttäjät eivät välttämättä edes ymmärrä, lähtikö lomake vai ei.

 • Tehty toimenpide: Asiaa on parannettu, ja sitä pyritään edelleen parantamaan jatkokehityksessä.

Tärkeä: Palaute ”Kenttä on pakollinen” tulee kahden kentän väliin, jolloin jää epäselväksi, kumpaa kenttää tarkoitetaan.

 • Tehty toimenpide: Korjattu.

Tärkeä: Sivustolla on useita lomakkeita, ja osassa syöttökenttien nimilappuja (label) ei ole sidottu syöttökenttiin.

 • Tehty toimenpide: Korjattu.

Tärkeä: Tiedotehaun kalenterielementit eivät ole näppäimistöllä saavutettavia. Niihin voi myös kirjoittaa, mutta kirjoitettu tieto ei tallennu. Niillä ei ole myöskään nimilappuja, joten käyttäjälle jää epäselväksi, mistä ylipäätään on kyse. 

 • Tehty toimenpide: Korjattu.

Myös vähäisiksi ja kohtalaisiksi arvioidut havainnot otettiin huomioon palvelun kehityksessä.

Palautetta Evl.fi-verkkosivusta ja sen saavutettavuudesta voi antaa sähköpostilla osoitteeseen palaute@evl.fi

 

Lukkari-ohje saavutettavuus