Maapallo
Kuva: Pixhill.com

Stipendit ja opiskelu ulkomailla

Oletko kiinnostunut opiskelusta tai tutkimuksesta ulkomailla? Ovatko kansainväliset asiat lähellä sydäntäsi? Kirkon ulkoasiain osasto välittää stipendejä teologian ja muiden kirkollisten alojen opiskelijoille, tutkijoille, eri kirkollisten alojen toimijoille sekä kirkon henkilöstölle. Opiskelu ulkomailla tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden mm. ekumeenisen tietämyksen laajentamiseen, teologisen tutkimuksen edistämiseen sekä kielitaidon parantamiseen.

Stipendiohjelmia on tarjolla seuraavissa maissa:

Tällä sivulla ilmoitetaan myös muista ajankohtaisista stipendimahdollisuuksista, kuten kansainvälisten kirkkoliittojen stuertti- tai harjoittelupaikkahauista. Teologisten asiain yksikkö myöntää näiden lisäksi pieniä yksittäisiä matka-avustuksia mm. kansainvälisiin seminaareihin, joilla on ekumeenista sisältöä. Myös ekumeeniseen tutkimukseen tai koulutukseen liittyviin matkoihin voi anoa matka-avustusta.

Kansainvälinen BE1-kurssi 17.-20.1.2019, Budapest

Kansainvälinen ekumeeninen BE1 (BeOne)-koulutus järjestetään ekumeenisella rukousviikolla Budapestissa, Unkarissa 17.-20.1.2019. BE1-kurssi on tarkoitettu eri kirkkojen nuorille aikuisille (18+).

BE1-kurssin tavoitteena on:

 • antaa tietoa ekumeniasta paikallisessa, kansallisessa ja Euroopan kontekstissa
 • antaa välineitä ymmärtää eri kirkkojen traditioita ja jumalanpalveluselämää
 • rohkaista osallistumaan ekumeeniseen toimintaan oman kirkon kautta
 • syventää ymmärrystä omasta kristillisestä identiteetistä.

Kurssilaiset majoittuvat Unkarin Ekumeenisen neuvoston majatalossa.

Ulkoasiain osasto myöntää kahdelle Suomen ev.-lut. kirkon jäsenelle kurssimaksun ja -matkat kattavan stipendin. Hakijoissa etusija annetaan teologian ja muiden kirkollisten alojen opiskelijoille. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi asiantuntija Ari Ojellille 1.12. mennessä osoitteeseen: ari.ojell(at)evl.fi. Kerro hakemuksessa miksi haet ja olisit sopiva kurssille.

Kurssimaksu: 150 €/2hh täysihoidolla (ateriamaksu 70 € ilman majoitusta). Ilmoittautumislomake

TKAB vuosikokous teemasta ”Synti” 20.-22.2.2019 Hofgeismar, Saksa

Theologischer Konvent Augsburgischen Bekenntnisses (TKAB) vuosikokouksessa on ollut usein mukana Suomen ev.-lut. kirkon edustaja. Seuraava kokous järjestetään 20.-22.2.2019 Saksassa, Kasselin lähellä Hofgeismarissa. Ohjelma julkaistaan vuodenvaihteessa. Kyseessä on teologinen vuosikokous, jonka osallistujat ovat VELKD:n eri maakirkoista ja saksalaisista yliopistoista. Kokouksen kieli on saksa, mutta keskustelua voi käydä jossain määrin myös englanniksi.

Ulkoasiain osasto myöntää osallistumis- ja matkakustannukset kattavan stipendin yhdelle Suomen ev.-lut. kirkon jäsenelle. Lähetä vapaamuotoinen sähköposti, jossa kerrot itsestäsi ja siitä, miksi haet stipendiä asiantuntija Ari Ojellille 15.1.2019 mennessä.

Strasbourgin ekumeeninen instituutti, Ranska (LML)

Luterilaisen maailmanliiton alainen Strasbourgin ekumeeninen instituutti järjestää vuosittain viikon mittaisen ekumeenisen kesäseminaarin. Tänä vuonna seminaari järjestettiin 2.-9.7.2018 teemalla "Fundamentalism as Ecumenical Challenge". Ulkoasiain osasto myöntää kesäseminaariin vuosittain 1-2 stipendiä, joka kattaa osallistumismaksun ja matkakulut.

Haku vuoden 2019 seminaariin alkaa alkuvuodesta.

Koulutuskeskus Josefstal, Saksa (Baijerin maakirkko)

Baijerin maakirkon koulutuskeskuksessa Josefstalissa Etelä-Saksassa järjestetään vuosittain alkukesällä ekumeeninen opintokurssi. Seuraava kurssi järjestetään 13.-22.5.2019 teemalla "Rediscovering Spirituality - Impulses from the Christian Traditions".

Kurssin esite (englanniksi)

Aiempien vuosien osallistujien palautetta:

 • ”Kurssin ohjelma oli hyvin rakennettu, mietitty ja sujuva”
 • ”Kurssin ehdoton vahvuus on eri kirkkojen edustajien kohtaamisessa.”
 • "Tiivis kurssiyhteisö teki mahdolliseksi avoimen keskustelun kurssin aiheista"
 • "Suomalaisten kannattaa ehdottomasti osallistua tälle hyvin järjestetylle ekumeeniselle opintokurssille jatkossakin. Osallistujien ei tarvitse osata ollenkaan saksaa, sillä kurssilla on järjestetty erinomainen simultaanitulkkaus kuulokkeisiin saksasta englantiin ja englannista saksaan.”

Teologisten asiain yksikkö myöntää opintokurssille kurssimaksun ja matkakulut kattavan stipendin.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi ja siitä, miksi olisit sopiva kurssille asiantuntija Ari Ojellille: ari.ojell(at)evl.fi. Haku vuoden 2019 opintokurssille päättyy 15.1.2019.

Erlangenin yliopisto, Saksa (Baijerin maakirkko)

Baijerin maakirkon myöntämä stipendi mahdollistaa lukukauden tai -vuoden mittaisen tutkimus- tai opintojakson Erlangen-Nürnbergin yliopistossa. Stipendi sisältää ilmaisen asumisen Martin-Luther-Bundin asuntolassa sekä pienen kuukausirahan. Stipendiaatin on mahdollista käyttää hyväkseen Erlangen-Nürnbergin yliopiston opetus- ja kirjastopalveluja sopimuksen mukaan. Matkoja varten voi anoa erillistä matka-apurahaa teologisten asiain yksiköstä. Stipendi on tarkoitettu ensisijaisesti opintojen loppuvaiheessa oleville tai jatko-opiskelijoille. Stipendi edellyttää jonkinasteista saksankielen taitoa.

Tällä hetkellä on käynnissä haku vuodelle 2019. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi asiantuntija Ari Ojellille, yhteystiedot löydät tämän sivun lopusta.

Erlangenissa järjestetään myös vuosittain n. kuukauden mittainen saksan kielen kurssi elo-syyskuun vaihteessa. Pääsyvaatimuksena eri tasoja sisältävälle kurssille on vähintään saksan kielen perusteiden hallinta. Kurssille on varattu paikka yhdelle suomalaiselle opiskelijalle joka toinen vuosi. Seuraava kielikurssi järjestetään todennäköisesti v. 2019.

EKD:n stipendi, Saksa

EKD:lta on mahdollista hakea stipendiä opiskeluun tai tutkimukseen Saksassa. Stipendi edellyttää ulkoasiain osaston puoltoa. Stipendikauden pituus voi vaihdella ja se on tarkoitettu opiskelijoiden ja tutkijoiden lisäksi myös ammatillisia opintoja suorittaville. Hakija itse hoitaa yhteydet kouluttavaan oppilaitokseen Saksassa.

Stipendiä tulee anoa toivottua stipendijaksoa edeltävän vuoden syyskuun alkuun mennessä. Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet asiantuntija Ari Ojellilta.

Bossey'n ekumeeninen instituutti, Sveitsi (KMN)

Kirkkojen maailmanneuvoston alainen Bosseyn ekumeeninen instituutti Geneven lähellä Sveitsissä järjestää erilaisia ekumeenisia kursseja paitsi teologeille, kirkkojen työntekijöille ja kirkollisen alan opiskelijoille myös aktiivisille maallikoille. Tarjolla on muutamia päiviä tai viikkoja kestäviä ajankohtaisia temaattisia lyhytkursseja sekä pidempiä, maksimissaan koko lukuvuoden kestäviä tutkintokursseja.

Teologisten asiain yksikkö myöntää pitkäkestoiselle tutkintokurssille Bossey'in hyväksytylle henkilölle osastipendin kurssimaksusta sekä matkakulut kattavan stipendin. Yleisedellytyksenä on suoritettu TK- tai muu vastaava tutkinto, kiinnostus ekumeenisten kysymysten opiskeluun sekä halu valmentautua ekumeeniseen työhön. Hakuaika seuraavan lukuvuoden tutkintokursseille päättyy vuosittain marraskuun lopussa. Nyt käynnissä oleva haku koskee lukuvuotta 2019-20.

Lyhytkursseille on mahdollista hakea matka- ja osallistumiskulut kattavaa stipendiä. Useimmat kursseista on suunnattu erityisesti kirkon palveluksessa jo toimiville henkilöille ja niveltyvät näin erinomaisesti osaksi seurakuntien ja hiippakuntien henkilöstökoulutusta ekumeenisissa kysymyksissä. Samalla kurssit soveltuvat hyvin ekumeenisiin kysymyksiin erikoistuville teologian ja muiden kirkollisten alojen opiskelijoille ja tutkijoille.

Lue aiempien osallistujien kokemuksia kesäkurssista!

Budapestin luterilainen teologinen yliopisto, Unkari

Budapestin luterilaisessa teologisessa yliopistossa on vuosittain tarjolla yksi stipendipaikka suomalaiselle teologian opiskelijalle 1-2 lukukaudeksi tai lyhyemmäksikin ajaksi sopimuksen mukaan. Stipendi kattaa opinnot ja täysihoidon yliopiston asuntolassa. Teologisten asiain yksikkö myöntää stipendiaatille matkakulut kattavan avustuksen. Toivottavana edellytyksenä stipendin saamiselle on unkarin kielen alkeiden taito ja vähintään teologian kandidaatin tutkinto. Stipendi sopii myös vastavalmistuneelle.

Hakemukset toimitetaan teologisten asiain yksikköön viimeistään puoli vuotta ennen suunniteltua stipendikauden alkua.

Hakupaperit

 1. Vapaamuotoinen hakemus, josta selviää syy hakea stipendiä sekä hakijan elämänkertatiedot ja kirkollinen työ- tai vapaaehtoistyökokemus.
 2. Selvitys teologian (opintorekisteriote, selvitys pääaineesta ja tutkimusaiheesta) sekä unkarin kielen opinnoista.
 3. Kaksi suositusta. Toinen suosituksista pyydetään pääaineen professorilta, toinen kirkolliseslta yhteistyötaholta, esim. oman seurakunnan kirkkoherralta.

Budapestissa on mahdollista toteuttaa myös opinnäyte- ja lopputyöhön tai soveltaviin opintoihin liittyviä n. 1-3kk mittaisia tutustumis- ja tutkimusvierailuja. Tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen: ari.ojell(at)evl.fi

Yhdistynyt luterilainen seminaari Gettysburgissa, USA

Yhdistyneessä luterilaisessa seminaarissa Gettysburgissa on tarjolla vuosittain yksi koko lukuvuoden tai -kauden mittainen stipendi, joka kattaa asumis- ja opiskelukustannukset. Stipendi sopii hyvin jo muutaman vuoden opiskelleelle teologille sekä myös jatko-opiskelijalle. Teologisten asiain yksikkö myöntää valitulle stipendiaatille edestakaiset matkakulut kattavan avustuksen.

Nyt käynnissä oleva haku koskee lukuvuotta 2019-2020. Jos olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, olethan yhteydessä asiantuntija Ari Ojelliin.

Englanninkieliset hakemuspaperit:

1. Vapaamuotoinen hakemus, josta selviää syyt hakea stipendiä sekä hakijan elämänkertatiedot ja kirkollinen työ- tai vapaaehtoistyökokemus.
2. Selvitys opinnoista (opintorekisteriote, selvitys pääaineesta ja tutkimusaiheesta).
3. Kaksi suositusta. Toinen suosituksista pyydetään mielellään pääaineen professorilta, toinen kirkolliselta yhteistyötaholta esim. oman seurakunnan kirkkoherralta.

Pietarin teologinen akatemia, Venäjä

Pietarin ortodoksinen teologinen akatemia ja teologisten asiain yksikkö myöntävät stipendin lukukauden tai -vuoden mittaisiin sisältöopintoihin sekä venäjän kielen intensiivikursseihin akatemiassa. Stipendi sopii ennen kaikkea opintojensa loppuvaiheessa oleville teologian opiskelijoille sekä vastavalmistuneille, tai jo työelämään sijoittuneille teologeille. Myös muiden kirkon työntekijöiden on mahdollista hakea stipendiä kieliopintoihin akatemian kurssilla.

Kielikurssille hyväksymisen edellytyksenä ovat kurssia edeltävät venäjän kielen opinnot ja kielen perusteiden hallinta, tai muulla tavalla hankittu venäjän kielen perustaito. Lisäksi tarvitaan suunnitelma hankitun kielitaidon soveltamisesta kirkollisessa työssä tai teologisissa opinnoissa/tutkimuksessa.

Stipendi kattaa matka- ja viisumikustannukset sekä opinnot ja täysihoidon akatemian asuntolassa stipendijakson aikana. Haku on jatkuva. Yhteydenottoja teologisten asiain yksikköön toivotaan vähintään puoli vuotta ennen opintojen suunniteltua aloitusajankohtaa.

Hakupaperit

 1. Vapaamuotoinen hakemus, josta selviää syyt hakea stipendiä sekä hakijan elämänkertatiedot ja kirkollinen kokemus.
 2. Selvitys teologian opinnoista sekä venäjän kielen opinnoista.
 3. Kaksi suositusta. Toinen pääaineen professorilta, toinen kirkolliselta yhteistyötaholta esim. oman seurakunnan kirkkoherralta. 

Luterilaisen maailmanliiton stipendit

Luterilaisen maailmanliiton stipendiohjelmaa (International Scholarship Program) on uudistettu. Se on nykyiseltä nimeltään Henkilöstöresurssien kehittämisen ohjelma (Human Resources Development Program) ja sen muodollisena hakijana toimii LML:n jäsenkirkko. Tuen saamiseksi edellytetään, että kirkon suositteleman henkilön projekti liittyy kiinteästi kirkon strategisiin tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen kirkollisessa työssä tai koulutuksessa. Lisätietoja stipendiohjelmasta. Jos olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, ole yhteydessä Ari Ojelliin.

Tiedustelut Teologisten asiain yksiköstä:

asiantuntija, teologia ja ekumenia Ari Ojell
kirjeenvaihtaja-sihteeri Johanna Laine

Stipendiohjelman yleisperiaatteet