Hyppää sisältöön
teksti
Kuva: Alžběta Slámová

Stipendit ja opiskelu ulkomailla

Oletko kiinnostunut opiskelusta tai tutkimuksesta ulkomailla? Ovatko kansainväliset asiat lähellä sydäntäsi? Kirkon ulkoasiain osasto välittää stipendejä teologian ja muiden kirkollisten alojen opiskelijoille, tutkijoille, eri kirkollisten alojen toimijoille sekä kirkon henkilöstölle.

Opiskelu ulkomailla tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden mm. ekumeenisen tietämyksen laajentamiseen, teologisen tutkimuksen edistämiseen sekä kielitaidon parantamiseen. Ulkoasiain osasto myöntää lisäksi harkinnanvaraisia matka-avustuksia kursseihin ja seminaareihin, joilla on ekumeenista sisältöä.

Information på svenska: evl.fi/stipendier

Stipendi-info pähkinänkuoressa

Stipendiohjelmia on tarjolla seuraavissa maissa:

Lisäksi on säännöllisesti hakuja mm. lyhyemmille kursseille ja kansainvälisten kokousten stuerteiksi. Ajantasainen tieto haettavista stipendeistä löytyy tältä sivulta.

Seminaari johtavassa asemassa toimiville maallikoille 29.6-9.7.2020, Wittenberg ja Geneve

Luterilainen maailmanliitto (LML) ja LML:n Wittenbergin keskus järjestävät 4. kansainvälisen seminaarin, joka on suunnattu johtavassa asemassa toimiville maallikoille. Seminaari järjestetään Wittenbergissä ja Genevessä 29.6-9.7.2020. Lisätietoja seminaarista.
Seminaari alkaa 29.6. Wittenbergissä ja Geneveen siirrytään 6.7. Kotiinlähtö on Genevestä 9.7.

Seminaarin aikana on mahdollista tutustua Lutherin elämään ja teologiaan sekä reflektoida luterilaista identiteettiä tämän päivän haasteiden valossa. Seminaariosioita vetävät Rev. Anupama Hial (Intia) ja Dr. Rudolf Ficker (Saksa). Kurssin kokonaisuudesta vastaavat johtaja Rev. Inken Wöhlbrand sekä Rev. Joachim Zirkler. Seminaarin aikana on myös mahdollista syventää omaa hengellistä elämää luterilaisen uskon ja tradition juurilla. Geneven osuudesta vastaa Rev. Dr. Philip Lok, Luterilaisen maailmanliiton Aasian aluesihteeri, joka tutustuttaa LML:n organisaatioon ja työhön.

Ulkoasiain osasto myöntää yhdelle Suomen ev.-lut. kirkon jäsenelle osallistumismaksun ja matkustuskustannukset kattavan stipendin. Haku on päättynyt.

Ekumeniaa ja uskontodialogia käsittelevä kesäkurssi 22.6-10.7.2020, Rooma

Centro Pro Unione järjestää kesäkurssin otsikolla ”Ecumenical and Interreligious Movements from a Catholic Perspective” 22.6-10.7.2019 Roomassa. Kurssin ohjelmaan kuuluu mm. luentoja ja ekskursioita (mm. katakombeihin, Pietarinkirkkoon ja kaivauksille, synagogaan ja moskeijaan). Viikonloput ovat vapaat. Kurssilta osallistutaan myös paavilliseen Pyhän Pietarin ja Paavalin muistopäivän messuun. Kurssilla käsiteltävät teemat viikoittain (sivun alaosassa ”Study plan”).

Kurssin tarkoituksena on esitellä ekumeniaa ja uskontodialogia katolisesta näkökulmasta. Se tarjoaa historiallisen ja teologisen yleiskuvan niistä asioista, jotka kristittyjä yhdistävät tai erottavat. Kurssilla tutustutaan myös uskontojenväliseen dialogiin. Kurssikieli on englanti.

Ulkoasiain osasto myöntää yhdelle Suomen ev.-lut. kirkon jäsenelle kurssimaksun ja matkakustannukset kattavan stipendin. Edellytyksenä on vähintään kandidaatin tutkinto. Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi ja siitä, miksi haet ja olisivat sopiva kurssille asiantuntija Ari Ojellille 18.3.2020 mennessä.

Saksan kielen kurssi 21.7.-15.8.2020, Wittenberg

Baijerin maakirkon alainen Martin-Luther-Bund järjestää saksan kielen kurssin 21.7-15.8.2020 Wittenbergissä. Kurssin ohjelma koostuu oppitunneista ja harjoituksista aamu- ja iltapäivisin (lauantait opetuksesta vapaata). Joinakin iltoina on yhteistä ohjelmaa ja sunnuntait ovat retkipäiviä (sis. jumalanpalveluksen).

Kurssilla on kaksi tasoryhmää ja kurssille osallistujan tulee osata jonkin verran saksaa. Hyvät saksan taidot omaavien ryhmässä painopisteenä on kielen puhuminen ja ymmärtäminen. Tyydyttävän kielitaidon omaavien ryhmässä keskitytään enemmän myös kielioppiin. Kurssin painopisteenä on saksan kielen käyttö seurakuntatyössä ja teologisten tekstien lukeminen.

Ulkoasiain osasto myöntää yhdelle Suomen ev.-lut. kirkon jäsenelle osallistumismaksun ja edestakaiset matkakulut kattavan stipendin.
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, jossa kerrot itsestäsi ja siitä miksi haet ja olisit sopiva kurssille asiantuntija Ari Ojellille 18.3.2020 mennessä. (ari.ojell(at)evl.fi)

Strasbourgin ekumeeninen instituutti, Ranska (LML)

Luterilaisen maailmanliiton alainen Strasbourgin ekumeeninen instituutti järjestää vuosittain viikon mittaisen ekumeenisen kesäseminaarin. Vuoden 2020 seminaari järjestetään 6.-13.7.2020 teemalla "Ecumenical and Interreligious Dialogue: Similarities and Differences".

Seminaarissa pyritään tuomaan ekumenia ja uskontodialogi keskinäiseen vuoropuheluun. Pohdittavana on mm. miten konflikteja voidaan ratkaista yhden uskonnon sisällä olevien erilaisten tunnustuskuntien välillä tai samalla alueella vaikuttavien eri uskontojen välillä? Onko muiden uskontojen uskontodialogityöstä mahdollista oppia jotakin? Ovatko dialogin metodit ja ykseyden mallit siirrettäviä?

Ulkoasiain osasto myöntää kesäseminaariin vuosittain 1-2 stipendiä, joka kattaa osallistumismaksun ja matkakulut. Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi ja siitä miksi haet kurssille asiantuntija Ari Ojellille (ari.ojell@evl.fi) viim. 31.3.2020.

Koulutuskeskus Josefstal, Saksa (Baijerin maakirkko)

Baijerin maakirkon koulutuskeskuksessa Josefstalissa Etelä-Saksassa järjestetään vuosittain alkukesällä ekumeeninen opintokurssi. Seuraava kurssi järjestetään 11.-20.5.2020 teemalla "Many gifts, one spirit".

Kurssilla pohditaan kristillistä identiteettiä Euroopassa tämän päivän kontekstissa. Onko olemassa yhteistä kristityn identiteettiä huolimatta eri tunnustuskunnista ja alueellisista eroista? Entä mitä tarkoittaa olla kristititty vähemmistö- tai enemmistökirkon edustaja? Kurssin fokuksessa on erityisesti Raamatun Pietarin persoona esimerkkinä.

Aiempien vuosien osallistujien palautetta:

  • ”Kurssin ohjelma oli hyvin rakennettu, mietitty ja sujuva”
  • ”Kurssin ehdoton vahvuus on eri kirkkojen edustajien kohtaamisessa.”
  • "Tiivis kurssiyhteisö teki mahdolliseksi avoimen keskustelun kurssin aiheista"
  • "Suomalaisten kannattaa ehdottomasti osallistua tälle hyvin järjestetylle ekumeeniselle opintokurssille jatkossakin. Osallistujien ei tarvitse osata ollenkaan saksaa, sillä kurssilla on järjestetty erinomainen simultaanitulkkaus kuulokkeisiin saksasta englantiin ja englannista saksaan.”

Raportti vuoden 2019 opintokurssilta

Haku vuoden 2020 kurssille on päättynyt.

EKD:n stipendi, Saksa

EKD:lta on mahdollista hakea stipendiä opiskeluun tai tutkimukseen Saksassa. Stipendi edellyttää ulkoasiain osaston puoltoa. Stipendikauden pituus voi vaihdella ja se on tarkoitettu opiskelijoiden ja tutkijoiden lisäksi myös ammatillisia opintoja suorittaville. Hakija itse hoitaa yhteydet kouluttavaan oppilaitokseen Saksassa.

Stipendiä tulee anoa toivottua stipendijaksoa edeltävän vuoden syyskuun alkuun mennessä. Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet asiantuntija Ari Ojellilta.

Bossey'n ekumeeninen instituutti, Sveitsi (KMN)

Kirkkojen maailmanneuvoston alainen Bosseyn ekumeeninen instituutti Geneven lähellä Sveitsissä järjestää erilaisia ekumeenisia kursseja paitsi teologeille, kirkkojen työntekijöille ja kirkollisen alan opiskelijoille myös aktiivisille maallikoille. Tarjolla on muutamia päiviä tai viikkoja kestäviä ajankohtaisia temaattisia lyhytkursseja sekä pidempiä, maksimissaan koko lukuvuoden kestäviä tutkintokursseja.

Teologisten asiain yksikkö myöntää pitkäkestoiselle tutkintokurssille Bossey'in hyväksytylle henkilölle osastipendin kurssimaksusta sekä matkakulut kattavan stipendin. Yleisedellytyksenä on suoritettu TK- tai muu vastaava tutkinto, kiinnostus ekumeenisten kysymysten opiskeluun sekä halu valmentautua ekumeeniseen työhön. Hakuaika seuraavan lukuvuoden tutkintokursseille päättyy vuosittain marraskuun lopussa. Nyt käynnissä oleva haku koskee lukuvuotta 2020-21.

Lyhytkursseille on mahdollista hakea matka- ja osallistumiskulut kattavaa stipendiä. Useimmat kursseista on suunnattu erityisesti kirkon palveluksessa jo toimiville henkilöille ja niveltyvät näin erinomaisesti osaksi seurakuntien ja hiippakuntien henkilöstökoulutusta ekumeenisissa kysymyksissä. Samalla kurssit soveltuvat hyvin ekumeenisiin kysymyksiin erikoistuville teologian ja muiden kirkollisten alojen opiskelijoille ja tutkijoille.

Lue aiempien osallistujien kokemuksia kesäkurssista!

Budapestin luterilainen teologinen yliopisto, Unkari

Budapestin luterilaisessa teologisessa yliopistossa on vuosittain tarjolla yksi stipendipaikka suomalaiselle teologian opiskelijalle 1-2 lukukaudeksi tai lyhyemmäksikin ajaksi sopimuksen mukaan. Stipendi kattaa opinnot ja täysihoidon yliopiston asuntolassa. Teologisten asiain yksikkö myöntää stipendiaatille matkakulut kattavan avustuksen. Toivottavana edellytyksenä stipendin saamiselle on unkarin kielen alkeiden taito ja vähintään teologian kandidaatin tutkinto. Stipendi sopii myös vastavalmistuneelle.

Lukuvuosi 2018-2019 stipendiaattina Unkarissa

Hakemukset toimitetaan teologisten asiain yksikköön viimeistään puoli vuotta ennen suunniteltua stipendikauden alkua.

Hakupaperit

  1. Vapaamuotoinen hakemus, josta selviää syy hakea stipendiä sekä hakijan elämänkertatiedot ja kirkollinen työ- tai vapaaehtoistyökokemus.
  2. Selvitys teologian (opintorekisteriote, selvitys pääaineesta ja tutkimusaiheesta) sekä unkarin kielen opinnoista.
  3. Kaksi suositusta. Toinen suosituksista pyydetään pääaineen professorilta, toinen kirkolliseslta yhteistyötaholta, esim. oman seurakunnan kirkkoherralta.

Budapestissa on mahdollista toteuttaa myös opinnäyte- ja lopputyöhön tai soveltaviin opintoihin liittyviä n. 1-3kk mittaisia tutustumis- ja tutkimusvierailuja. Tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen: ari.ojell(at)evl.fi

Pietarin teologinen akatemia, Venäjä

Pietarin ortodoksinen teologinen akatemia ja teologisten asiain yksikkö myöntävät stipendin lukukauden tai -vuoden mittaisiin sisältöopintoihin sekä venäjän kielen intensiivikursseihin akatemiassa. Stipendi sopii ennen kaikkea opintojensa loppuvaiheessa oleville teologian opiskelijoille sekä vastavalmistuneille, tai jo työelämään sijoittuneille teologeille. Myös muiden kirkon työntekijöiden on mahdollista hakea stipendiä kieliopintoihin akatemian kurssilla.

Kielikurssille hyväksymisen edellytyksenä ovat kurssia edeltävät venäjän kielen opinnot ja kielen perusteiden hallinta, tai muulla tavalla hankittu venäjän kielen perustaito. Lisäksi tarvitaan suunnitelma hankitun kielitaidon soveltamisesta kirkollisessa työssä tai teologisissa opinnoissa/tutkimuksessa.

Stipendi kattaa matka- ja viisumikustannukset sekä opinnot ja täysihoidon akatemian asuntolassa stipendijakson aikana. Haku on jatkuva. Yhteydenottoja teologisten asiain yksikköön toivotaan vähintään puoli vuotta ennen opintojen suunniteltua aloitusajankohtaa.

Hakupaperit

  1. Vapaamuotoinen hakemus, josta selviää syyt hakea stipendiä sekä hakijan elämänkertatiedot ja kirkollinen kokemus.
  2. Selvitys teologian opinnoista sekä venäjän kielen opinnoista.
  3. Kaksi suositusta. Toinen pääaineen professorilta, toinen kirkolliselta yhteistyötaholta esim. oman seurakunnan kirkkoherralta. 

Luterilaisen maailmanliiton stipendit

Luterilaisen maailmanliiton stipendiohjelmaa (International Scholarship Program) on uudistettu. Se on nykyiseltä nimeltään Henkilöstöresurssien kehittämisen ohjelma (Human Resources Development Program) ja sen muodollisena hakijana toimii LML:n jäsenkirkko. Tuen saamiseksi edellytetään, että kirkon suositteleman henkilön projekti liittyy kiinteästi kirkon strategisiin tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen kirkollisessa työssä tai koulutuksessa. Lisätietoja stipendiohjelmasta. Jos olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, ole yhteydessä Ari Ojelliin.

Tiedustelut Teologisten asiain yksiköstä:

asiantuntija, teologia ja ekumenia Ari Ojell
kirjeenvaihtaja-sihteeri Johanna Laine