Varhaiskasvatuksen ohjaaja kehittää seurakunnan varhaiskasvatusta

Varhaiskasvatuksen ohjaaja organisoi ja kehittää seurakunnan toimintaa lapsille ja heidän perheilleen yhdessä muiden seurakunnan työtekijöiden kanssa. Varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävänä on mahdollistaa lasten ja heidän perheidensä osallisuus toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen sekä paikallisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa on keskeinen osa työtä. Lisäksi hän koordinoi esimerkiksi seurakunnan aamu- ja iltapäivätoimintaa tai perhetoimintaa.

Työssä tarvitaan varhaiskasvatuksen asiantuntemusta. 

Koulutus

Varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan valmistutaan suorittamalla 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto: sosionomi (AMK), varhaiskasvatuksen ohjaaja, johon sisältyy teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon kasvatukseen ja erityisesti kirkon varhaiskasvatukseen liittyviä opintoja kirkon säädöskokoelman päätöksen nro 124 (Sakasti-palvelussa) mukaisesti.

Koulutusta järjestetään Diakonia-ammattikorkeakoulussa (lisätiedot ammattikorkeakoulun verkkosivuilla).