Suntion työ vaatii monipuolista osaamista

Tummaan pukuun pukeutunut suntio asettelee ehtoollisvälineitä alttarille.

Suntion työhön kuuluu seurakunnan tilojen valmistelu jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia (esimerkiksi kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen) varten. Suntio muun muassa avustaa tilaisuuksissa pappia ja kanttoria, ohjaa tilaisuuksiin osallistujia ja huolehtii tilaisuuksien käytännön sujumisesta.  Joissakin seurakunnissa suntio hoitaa myös vahtimestarin, kiinteistönhoidon tai hautausmaanhoidon tehtäviä.  Työ edellyttää seurakunnan työn tuntemusta sekä osaamista kiinteistöjen ja viheralueiden sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tilojen ja esineiden hoidosta.

Koulutus

Suntioksi valmistutaan suorittamalla seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto (150 osaamispistettä). Tutkinnon seurakuntapalvelun osaamisala kehittää suntion työssä tarvittavaa erityisosaamista. Tutkinto tulee voimaan 1.8.2018. Aiemmin suntion ammattiin valmistuttiin suorittamalla suntion ammattitutkinto, joka poistuu tutkintorakenteesta 31.7.2018.