Pappi kohtaa seurakuntalaisia

Pappi kirjoittaa alakoululaisten uskonnon tunnilla liitytaululle. Luokassa lapsia seuraamassa opetusta.

Papin työssä keskeistä on seurakunnan jumalanpalveluselämän tehtävät sekä ihmisten kohtaaminen ja sielunhoito. Työviikkoon sisältyy muun muassa jumalanpalveluksia, kasteita, hautaan siunaamisia, avioliittoon vihkimisiä ja erilaisia seurakunnan tilaisuuksia.

Seurakuntapapin tehtävänimikkeitä ovat seurakuntapastori, kappalainen ja kirkkoherra. Osa papeista toimii kirkon erityistehtävissä esimerkiksi perheneuvojina tai sairaalapastoreina. Työ edellyttää teologista asiantuntemusta. 

Koulutus

Teologian maisteriksi valmistutaan Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta, Itä-Suomen yliopiston filosofisesta tiedekunnasta ja Åbo Akademista (Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi). Teologian kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 op ja maisterin tutkinnon 120 op (kokonaislaajuus 300 op).

Ev.-lut. kirkon papin virkaan kelpoistavia opintoja voi suorittaa:

Piispainkokouksen päätös pappisvirkaan vaadittavasta tutkinnosta 

Papin ja kirkon hengellisen työn työntekijän ydinosaamiskuvaukset (evl.fi/plus-palvelussa)