Kirkko on suuri työnantaja

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on kaikkiaan 384 seurakuntaa (1.1.2019), joissa työskentelee yhteensä noin 20 000 työntekijää. Hengellisen alan lisäksi kirkko työllistää mm. hallinnon, viestinnän ja kiinteistöhuollon osaajia. Seurakunnat ovat itsenäisiä, ja toimivat kukin yksittäisenä työnantajana. Kirkolla on työntekijöitä myös yhdeksän hiippakuntansa tuomiokapituleissa.

Vuonna 2017 koko kirkossa työskenteli 1756 seurakuntapappia. Seurakuntatyön lisäksi papit voivat työskennellä kirkon erityistehtävissä, esimerkiksi sairaalapappeina tai perheneuvojina.

Seurakuntapastoreista vuonna 2017 miehiä oli 52,7 % ja naisia 47,3 %. Kirkkoherroina naisia työskenteli 20 %. Koko kirkon henkilöstöstä naisia oli 70,7 % ja miehiä 29,3 %.

Kirkon työntekijöiden vakituisessa työsuhteessa olevien keski-ikä on 50 vuotta. Koko henkilöstön keski-ikä on 44 vuotta. Kaikki työntekijäryhmät mukaan lukien eniten työntekijöitä on ikäryhmässä 55–59-vuotiaat.