Hyppää sisältöön

Rakennamme tulevaisuuden kirkkoa Ovet auki -strategian pohjalta 

Toimintamme suunta perustuu Ovet auki -strategiaan, joka on voimassa vuoteen 2026 asti. 

Kirkon elämä ja toiminta tarvitsevat yhteistä suuntaa. Strategisella suunnittelulla on operatiivista suunnittelua laajempi tarkoitus ja pysyvämpi vaikutus kirkon ja sen seurakuntien toimintaan. 

Strateginen työskentely kirkon piirissä on vanha ilmiö, vaikka sitä ei aina strategiaksi olekaan kutsuttu. Jo alkukirkon ajoista lähtien kirkon perustehtävää on pyritty toteuttamaan suunnitelmallisesti. 

Strategian pohjalta tehdään valintoja. Nyt meneillään olevalla strategiakaudella ja sen aikana tehtävillä päätöksillä voimme vaikuttaa siihen, millainen kirkko on tulevaisuudessa. Miten voimme katsoa rohkeasti ulos- ja eteenpäin samalla kun arvostamme historiaamme ja perinteitämme? Tarjoammeko seurakuntalaisille palveluita, vai haluammeko kutsua heidät mukaan kirkon toimintaan, niin että he voivat tehdä kirkossa itselleen merkityksellistä työtä ja niin tehdä kirkkoa eläväksi omassa elämässään?

Ovet auki -strategia perustuu kirkon tulevaisuuden kannalta olennaisten, hallinto- ja työalarajat ylittävien ilmiöiden tunnistamiseen. Ilmiöt liittyvät megatrendeihin ja huolenaiheisiin, esimerkiksi yhteiskunnan polarisoitumiseen, ilmastonmuutokseen, mediakentän pirstaloitumiseen ja vaikkapa maallistumiseen ja vaihtoehtoisten hengellisyyden muotoihin. Tilannekuvan muodostamisessa on hyödynnetty viime vuosina työskennelleiden kirkon tulevaisuustyöryhmien työtä, kirkon omia ja muiden tahojen tuottamia tilastoja sekä laajasti eri toimijoiden tulevaisuusmateriaalia.

Jaetun tilannekuvan ja tulevaisuuskuvan lisäksi kirkossa tarvitaan yhteinen näkemys ja tahto siitä, miten kirkko voi parhaiten toteuttaa omaa ydintehtäväänsä muuttuvassa maailmassa. Strategia pyrkii auttamaan tässä tehtävässä. 

Olemme soveltaneet ja sanoittaneet oman strategiamme suunnittelussa tulevaisuuden ennakoinnin, strategisten valintojen tekemisen ja johtamisen oppeja siltä osin, kun ne sopivat kirkon toimintatapaan ja toimintaympäristöön. 

Strategiassamme on avattu, minne ovet haluamme avata: 

1. Ovet auki ulospäin
2. Ovet auki kirkkoon ja kasvuun
3. Ovet auki kaikille
4. Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille
5. Ovet auki uusille mahdollisuuksille
6. Ovet auki tulevaisuuteen

Tehtävämme: kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta

Kirkon perustehtävä eli missio on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Tämä on kirkon olemassaolon perimmäinen syy. Perustehtävä ohjaa kaikkea kirkon elämää ja toimintaa. Kirkon perustehtävä voidaan sanoittaa eri aikoina ja eri paikoissa eri sanoin. Ovet auki -strategiassa tehtävä sanoitetaan niin, että tehtävänämme on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.


Tutustu Ovet auki -strategiaan tarkemmin, löydät sen Evl Plussasta

Kohtamisen kirkko -strategiajulkaisun kansikuva, tilkkutäkki.