Hyppää sisältöön

Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin.

Kirkolliskokous päättää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppia ja kirkon työtä koskevista keskeisistä linjauksista. Se päättää myös kirkon hallinnosta ja taloudesta.

Kirkolliskokous vaikuttaa merkittävästi kirkon lainsäädäntöön. Se muokkaa kirkkolain sisällön ja tekee esitykset eduskunnalle, joka hyväksyy tai hylkää ne.

Kirkolliskokous kokoontuu Turun kristillisellä opistolla kahdesti vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa. Kokoukset kestävät 4-5 päivää. Kirkolliskokouksen koko toimikausi kestää neljä vuotta.

Kirkolliskokousedustajat ovat vaaleilla valittuja seurakuntalaisten edustajia. Seuraavat kirkolliskokousvaalit toimitetaan 11.2.2020. Kirkolliskokousedustajiin voi tutustua kirkolliskokousehdokkaiden esittelysivustolla.

Kirkolliskokoukselle esityksiä tekevät piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot sekä kirkolliskokousedustajat itse. Myös seurakuntalaisen tekemä aloite voi edetä kirkolliskokoukseen saakka. Kysy lisää seurakuntasi kirkkoherranvirastosta.

Kirkolliskokousedustajia istuntosalissa.