Hyppää sisältöön
Kaksi tyttöä istuu pulpettien ääressä tutkimassa oppikirjaa yhdessä.

Kirkko ja uskonto päiväkodissa sekä koulussa

Uskonto on lapsen perusoikeus. Oma uskonto on yksi kasvatuksen osa-alue, joka on huomioitu suomalaisessa koulussa ja päiväkodissa.

Varhaiskasvatuslaissa turvataan lapsen oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen. Siksi uskonnolla on sija yhteiskunnan varhaiskasvatuksessa (esim. päiväkodissa). Uskontoon ja katsomukseen liittyvien asioiden ja teemojen huomioiminen kuuluu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Seurakunta voi toimia yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa ja antaa tukensa henkilöstölle tässä asiassa. Yhteistyötä toteutetaan Kumppanuuden koritLinkki avautuu uudessa välilehdessä –periaatteiden mukaisesti.

Uskonnonopetuksesta vastaa kunnan opetustoimi. Evankelis-luterilaiseen uskonnonopetukseen osallistuvat kaikki luterilaiseen kirkkoon kuuluvat oppilaat sekä halutessaan myös muihin uskontokuntiin kuuluvat tai niihin kuulumattomat oppilaat. Opetus ei ole tunnustuksellista, eli se ei ole uskonnon harjoittamista eikä opettajan tarvitse olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Uskonnonopetuksessa oppilaat

  • perehtyvät eri uskontoihin ja ajattelutapoihin
  • oppivat tuntemaan omaa uskontoaan ja suhteuttamaan sen muihin
  • tutustuvat uskonnon vaikutukseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan
  • käsittelevät moraalisia ja eettisiä kysymyksiä
  • pohtivat erilaisia arvomaailmoja ja rakentavat omaa identiteettiään

Uskonnonopetukseen voi kuulua esimerkiksi Raamattuun ja virsiin tutustumista sekä kirkkovierailuja tai kirkon työntekijän pitämiä oppitunteja.

Perinteiset juhlat ja uskonnolliset tilaisuudet

Koulun ja päiväkodin tehtävänä on myös tapakulttuuriin kasvattaminen – esimerkiksi Suvivirsi ja jouluevankeliumi ovat luonteva osa useimpien koulujen ja päiväkotien kevät- ja joulujuhlia. Juhlat eivät ole uskonnon harjoittamista, vaikka ne sisältäisivät yksittäisiä uskonnollisia elementtejä.

Koulu- ja varhaiskasvatusyhteisö tarjoaa positiivisen uskonnonvapauden periaatteella myös mahdollisuuksia osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin, kuten pääsiäis- tai joulukirkkoon tai uskonnollisiin päivänavauksiin ja tilaisuuksiin. Tapahtumista tiedotetaan ajoissa koteihin, ja niiden ajaksi järjestetään mielekästä toimintaa heille, jotka eivät osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin.

Seurakunta tukee kouluyhteisöä

Paikallisen seurakunnan varhaisnuoriso- tai nuorisotyö voi tehdä lisäksi monenlaista yhteistyötä koulujen kanssa. Kirkon työntekijä voi olla osana oppilashyvinvointiverkostoa tai kriisiryhmää.

Seurakunnan ammattilaiset järjestävät myös iltapäivä- ja harrastustoimintaa tai ryhmäytymistyöskentelyjä oppilasryhmien kanssa. Käytännöt vaihtelevat paikkakunnittain.