Hyppää sisältöön

Kirkon jäsenyys edellyttää kastetta ja rippikoulun käymistä

Kirkkoon liitytään kasteen kautta. 15-vuotta täyttäneen kirkkoon liittyjän tulee olla myös rippikoulun käynyt.

Jos sinua ei ole kastettu

Kaste voidaan saada myös nuorena tai aikuisiällä. Silloin ennen kastetta annetaan kasteopetusta, usein opetus annetaan nuorille rippikoulun yhteydessä.

Alle 12-vuotias voidaan kastaa, jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. 12-14-vuotiaan lapsen kastamiseen tarvitaan hänen oma kirjallinen suostumuksensa. 

Voit ottaa yhteyttä kotikuntasi seurakuntaan kysyäksesi kasteesta.

Jos sinut on kastettu jossain muussa kristillisessä kirkossa

Aiemmin muussa kristillisessä kirkossa tai yhteisöissä oikein kastettuja ei tarvitse kastaa uudelleen. He tulevat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniksi tarpeellista opetusta saatuaan tunnustamalla kirkon uskon. Tämä tarkoittaa kirkon yhteyteen ottamista. Kirkon yhteyteen ottaminen toimitetaan esimerkiksi kirkossa tai kirkkoon liittyvän kotona. Pappi ja asianosainen sopivat asiasta tarkemmin. Voit ottaa yhteyttä kotikuntasi seurakuntaan kysyäksesi kasteestasi. 

Jos et ole käynyt rippikoulua

Aikuisille järjestetään myös rippikouluja tai vastaavaa opetusta. Aikuisrippikoulun kesto on noin 20 tuntia. Voit ottaa yhteyttä kotikuntasi seurakuntaan kysyäksesi rippikoulusta.

Jos olet käynyt rippikoulun, mutta sinua ei ole konfirmoitu

Konfirmaatio voidaan järjestää esimerkiksi muun rippikoulun konfirmaation yhteydessä. Voit ottaa yhteyttä kotikuntasi seurakuntaan kysyäksesi konfirmaation järjestämisestä.