Hyppää sisältöön

Diakoni och samhälle

Enheten Diakoni och samhälle har som mål att främja ett människovärdigt liv och en hållbar utveckling genom att i synnerhet arbeta med de mest utsatta människorna och påverka samhällsutvecklingen utgående från kyrkans värderingar.

Vidare har enheten till uppgift att stödja och främja kyrkans diakoni, själavård och samhälleliga ansvarstagande tillsammans med församlingarna, stiften och andra samarbetspartner. 

I anslutning till sina uppgiftsområden sköter enheten kontakter med statsmakten och andra samhälleliga och kyrkliga aktörer samt kyrkor och internationella aktörer inom området.

Tag kontakt

Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Liisa Björklund

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Titi Gävert

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Kalle Kuusimäki

Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Seppo Lusikka

avustaja
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kimmo Nieminen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Irene Nummela

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Petri Patronen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Sari-Annika Pettinen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Perheasiat ja perheneuvonta

Sami Puumala

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Rikokset ja päihteet


Tiina Saarela

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Henriikka Saine

työntekijä
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Anita Salonen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ulla Siirto

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Monikulttuurisuus, maahanmuuttajat, pakolaiset, romanit, ihmiskauppa

Ilkka Sipiläinen

sakkunnig
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virpi Sipola

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Katri Suhonen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Saavutettavuus, vammaisuus

Katri Suhonen on saavutettavuuden ja vammaisuuden asiantuntija, psykologian tohtori, opettaja, diakoni-sosionomi amk. 

Vastaan saavutettavuudesta kokonaiskirkollisella tasolla sitä koordinoiden.