Hyppää sisältöön

Verksamhetsavdelningen

Verksamhetsavdelningen främjar tro, hopp och kärlek i kyrkan och i det övriga samhället genom att sköta kyrkans gemensamma verksamhet.

Avdelningen genomför sin uppgift i samverkan med församlingarna, stiften och andra aktörer. Avdelningen samordnar och främjar kyrkans arbete, påverkar i samhället och kyrkan, sköter kontakter samt främjar nätverkande och samarbete.

Centrala områden när det gäller främjandet av verksamheten är diakonin, själavården, gudstjänstlivet, fostran och kyrkans samhällsansvar.

Verksamhetsavdelningen främjar kyrkans verksamhet vid sjukhus, fängelser, arbetsplatser, läroanstalter, scoutkårer och familjerådgivningscentraler samt med minoriteter och grupper med särskilda behov.


Petri Määttä

ecklesiastikråd
Verksamhetsavdelningen
Toiminnallisen osaston johto
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors