Hyppää sisältöön

Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen genomför och utvecklar god förvaltning i kyrkan, tillhandahåller sakkunnigtjänster och bevakar kyrkans intressen.

Till avdelningens uppgifter hör

  • kyrklig författningsberedning med undantag för arbets- och pensionslagstiftning
  • kyrkans gemensamma förvaltning
  • frågor som rör församlingarnas förvaltning, förvaltningsstrukturer, ekonomi och egendomsförvaltning
  • kyrkans ekonomi- och verksamhetsstatistik
  • administration och utveckling av kyrkans gemensamma medlemsdatasystem.