Hyppää sisältöön

Arbetsmarknadsverket

Kyrkans arbetsmarknadsverk fungerar som

  • intressebevakare i arbetsmarknadsfrågor för evangelisk-lutherska kyrkan
  • församlingarnas centrala stöd- och samarbetsorganisation för arbetsgivarverksamheten
  • Kyrkostyrelsens expertenhet i fråga om arbets- och tjänstemannarätt, personalförvaltning och arbetslivsutveckling
  • Kyrkostyrelsens arbetsmarknadsavdelning.

Mia Malmila

Arbetsmarknadsexpert
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kustannuslaskenta, Henkilöstötilastot

Sirpa Monola

Sakkunnig
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Henkilöstötilastot ja raportit,
Työpaikkatori/Oikotie


Anna Kaarina Piepponen

Arbetsmarknadsdirektör, ecklesiastikråd
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Timo Von Boehm

Jurist
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES),
Palvelussuhdeasiat,
Kirkkolaki (viranhaltijasäännökset),
Työlainsäädäntö,
Työsopimus,
Työaika ja vuosiloma,
Palkkaus,
Virka- ja työvapaat,
Matkakorvaukset


Meri Westerberg

Arbetsmarknadsexpert
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Työvapaalla 1.5.2023-30.4.2024

Ulla Westermarck

Förhandlingschef
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Kirkkolaki (viranhaltijasäännökset), Työlainsäädäntö, Työsopimus, Työaika ja vuosiloma, Palkkaus, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset