Hyppää sisältöön

Lappo stift


Marjatta Hautala

kyrkomötesombud, handboksutskottet, expeditionsutskottet

lektorMirjami Mäntymaa

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

överläkareMarkku Orsila

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, kansliutskottets ordförande

familjerådgivare, präst


Erkki Puhalainen

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

ledare för hemlandsarbetet (pens.)


Matti Salomäki

Biskop i Lappo stift, förvaltningsutskottet

biskop

Heikki Sariola

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektor

kyrkoherde, kontraktsprost


Jouko Ylinen

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

församlingsråd

Ilmari Ylä-Autio

kyrkomötesombud, lagutskottet

vicehäradshövding,