Hyppää sisältöön

Borgå stift


Mia Anderssén-Löf

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, kansliutskottet

Patrik Hagman

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

docent


Peter Lindbäck

kyrkomötesombud, Ålands ombud, lagutskottet

landshövding


Rolf Steffansson

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektor

verksamhetsledare

Göran Stenlund

kyrkomötesombud, handboksutskottet, expeditionsutskottet

pensionerad verksamhetsledare


Ulla-Maj Wideroos

kyrkomötesombud, ordförande i förvaltningsutskottet, elektor

pensionär, tid. riksdagsledamot


Bo-Göran Åstrand

Biskop i Borgå stift, konstitutionsutskottet

biskop