Hyppää sisältöön

Kyrkans arbete vid läroanstalter

Kyrkan samarbetar med grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet och vuxenutbildningscentraler. Utgångspunkten för samarbetet handlar om människans tillväxt och lärande, där kyrkans och läroanstalternas grundläggande uppgifter, stöder varandra.

Den mest grundläggande uppgiften i arbetet vid läroanstalter är att stöda och främja den värdefostran, som sker vid läroanstalterna. En annan uppgift är att främja elevernas, studerandenas, lärarnas och den övriga personalens andliga, psykiska och sociala välmående. En tredje uppgift är att främja förverkligandet av människovärdet, jämlikheten, rättvisan, miljöansvaret och kärleken till medmänniskan, i läroanstalternas arbetsmiljö, i utbildningen och i samhället.

Det finns ca 40 (år 2003) läroanstaltspräster och -diakoner i huvudtjänst i kyrkliga samfälligheter och större församlingar. Dessutom har man i många församlingar i samband med arbetsfördelningen kommit överens om att samarbetet med områdets läroanstalter hör till någon anställds tjänsteuppgift.