Hyppää sisältöön

Kontakta studentprästen med låg tröskel: ”Det behöver inte handla om döden!”

Bli inte ensam med dina bekymmer, sök upp någon att prata med och ta hand om varandra. Det här är studentprästen Jessica Högnabbas råd till studerande.

Ny skola, ny ort, nya rutiner. Vardagen för många unga studerande kan innebära stora omvälvningar. Studentprästen är en av de personer som finns till för studerandenas men också personalens välbefinnande. Personliga samtal är en central del av jobbet.

- Studenter kan ta kontakt om vad som helst. Det kan handla om studiestress, relationer, ensamhet… Man behöver inte hitta en åsnebrygga till bibliska texter och det behöver inte handla om döden, säger Jessica Högnabba.

Studenter kan ta kontakt om vad som helst. Det kan handla om studiestress, relationer, ensamhet… 

Hon är en av de studentpräster som jobbar på svenska i Finland. Under de senaste 3,5 åren har hon arbetat i Helsingfors där hon för tillfället har mottagning på Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitets campus i Mejlans och vid Yrkeshögskolan Arcada.

De två saker Högnabba brukar uppmana studerande vid högskolornas introduktionstillfällen är att inte bli ensamma med sina problem och att ta hand om varandra.

- När du grubblar och funderar på någonting blir klumpen i magen ofta större om du blir ensam med den där saken. Sök upp någon – om det då är studiepsykologen eller studenthälsan eller studentprästen. Hitta någon att prata med, uppmuntrar hon.

När du grubblar och funderar på någonting blir klumpen i magen ofta större om du blir ensam med den där saken. Sök upp någon – om det då är studiepsykologen eller studenthälsan eller studentprästen. Hitta någon att prata med.

En annan sak hon brukar ta fram är hur viktiga studerande är för varandra.

- Säg ”god morgon” när ni träffas på morgonen och se till så att ingen sitter ensam vid lunchen och ryck med varandra på olika fester och evenemang. Jag tror det är livsviktigt för att ingen ska bli ensam eller utanför.

Fixar tid på kort varsel om det behövs

Jessica Högnabbas dagar brukar börja med att hon kommer till campuset på morgonen. Sedan sitter hon kanske och jobbar i kafeterian och rör sig i korridorerna där hon är lätt tillgänglig. Studenterna kan fritt komma och sätta sig vid hennes bord eller rycka henne i ärmen. Målet är att tröskeln att ta kontakt ska vara så låg som möjligt.

- Man kan e-posta, ringa och facebooka. Sedan i somras har vi en chat där man kan samtala anonymt med studentprästen, fast hemifrån från soffan, säger hon.

 Man kan e-posta, ringa och facebooka. Sedan i somras har vi en chat där man kan samtala anonymt med studentprästen, fast hemifrån från soffan.

Under dagens lopp kan Högnabba ha några konfidentiella samtal men också samtal vid lunchbordet eller under kaffepausen. På eftermiddagen eller kvällen har hon kanske en chat-tur. Även skolornas fester och evenemang, informationstillfällen och prästerliga förrättningar ingår i arbetsbilden.

- En dag kan jag sitta och sjunga snapsvisor på en årsfest, en annan dag vara med och föra sorgebud. Det kan också handla om torgevenemang där jag delar ut information och kokar kaffe, säger Jessica Högnabba.

Mest av allt tycker hon om att träffa studenter och föra personliga samtal med dem. Eftersom hon jobbar på olika campus är hon inte alltid anträffbar men dyker det upp något akut ordnar hon tid. Hon är ovillig att slussa folk vidare.

- Människor blir mycket kastade från en lucka till en annan. Jag tycker det är viktigt som präst att man kan komma till mig med allt. Jag kan vara någons sista alternativ.

Människor blir mycket kastade från en lucka till en annan. Jag tycker det är viktigt som präst att man kan komma till mig med allt. Jag kan vara någons sista alternativ.

Endast om Högnabba känner att studenten behöver sådan expertis som hon inte själv har och som till exempel en läkare eller en studiehandledare bättre kan erbjuda hänvisar hon hen vidare.

Studentprästen når ut till en svårnådd åldersgrupp

Jobbet som studentpräst skiljer sig på många sätt från församlingsarbetet. En viktig skillnad är att studentprästen i huvudsak jobbar ute i nätverk och på “främmande golv”.  Högnabba tror starkt på det här sättet att arbeta.

- Vi ska finnas där människorna finns. Mindre och mindre blir det så att vi kan sitta inne i kyrkans byggnader och vänta att folk kommer dit, säger hon.

Högnabba har hela tiden jobbat för att få en större bit för studentarbete, eftersom hennes arbetsbild innehåller flera andra ansvarsområden. Jobbet på campusen är enligt henne för krävande för att det ska fungera som en bisyssla. Det krävs tid både för att bygga upp ett fungerande nätverk och för att skapa förtroende.

En orsak till att det är bra att ha präster på högskolorna är att en stor del av finländare i något skede av sitt liv bedriver yrkesstudier vid en högskola. Högnabba påpekar att kyrkan inte riktigt har lyckats nå unga vuxna i åldersgruppen 20-40 år.

- Många är med i skriftskolan och hjälpledarutbildningen men sedan kommer ett stort gap innan man hittar ett nytt sammanhang. Under studietiden händer det jättemycket. Det kan behövas någon att bolla tankar med och någon som jobbar för kyrkan på campus, säger hon.