Hyppää sisältöön

Sjukhussjälavård

Sjukhusprästerna har möjlighet att föra samtal med såväl patienter som med anhöriga. Våga frimodigt ta kontakt. 

Sjukhuspräst och äldre man som spelar piano.

Vad är sjukhussjälavård?

Sjukhussjälavården är kyrkans utsträckta hand till människor i kris. Sjukhussjälavårdare verkar inom hälsovården via olika samarbetsavtal. Det viktigaste uppdraget är samtal och andligt stöd. Tystnadsplikten och respekten för individens integritet är central. Samtalspartner är patienterna och deras närstående samt personalen. 

Det kristna budskapet om tro, hopp och kärlek har en naturlig plats där människans existens är hotad. Utgångspunkten finns i evangeliernas glada budskap om Jesus som tog sig an människor i svåra omständigheter. Jesus själv fick känna av människolivets djupaste nöd: att vara övergiven, lida och dö.

Sjukhussjälavårdens plats är i gränsområdet mellan hälsovården och kyrkan. Strävan är att ett nära samarbete med hälsovårdsorganisationerna ska resultera i tillgänglighet och utrymme för den kristna nästankärleken.

Samtal, förbön och nattvard, andakter och gudstjänster är vanliga arbetsformer. Inom hälsovården efterfrågas sjukhusprästernas expertkunskap om sorg och död, bemötande och andra religioner.


Fråga på sjukhuset efter sjukhusprästen, de har kontaktuppgifter till hen som ansvarar för avdelningen ni besöker.