Sjukhuspräst och äldre man som spelar piano

Sjukhussjälavård

Sjukhussjälavården är kyrkans utsträckta hand till människor i kris inom hälsovården via olika samarbetsavtal. Det viktigaste uppdraget är samtal och andligt stöd. Tystnadsplikten och respekten för individens integritet är central. Samtalspartner är patienterna och deras närstående samt personalen. 

Utgångspunkten finns i evangeliernas glada budskap om Jesus som tog sig an människor i svåra omständigheter. Jesus själv fick känna av människolivets djupaste nöd: att vara övergiven, lida och dö.

Det kristna budskapet om tro, hopp och kärlek har en naturlig plats där människans existens är hotad. Sjukhussjälavårdens plats är i gränsområdet mellan hälsovården och kyrkan. Strävan är att ett nära samarbete med hälsovårdsorganisationerna ska resultera i tillgänglighet och utrymme för den kristna nästankärleken.

Samtal, förbön och nattvard, andakter och gudstjänster är vanliga arbetsformer. Inom hälsovården efterfrågas sjukhusprästernas expertkunskap om sorg och död, bemötande och andra religioner.