Hyppää sisältöön

Sexuell trygghet

Du bestämmer själv över din kropp. Du har rätt att alltid bli bemött med respekt. Därför har ingen rätt att utnyttja dig för sina egna behov. Det här gäller alltid och överallt. I Ev.luth. kyrkan i Finland råder nolltolerans vad gäller sexuella trakasserier och övergrepp.

Två människor sitter på café. De håller varandras händer.

Vad är sexuella övergrepp och trakasserier?

Med sexuella övergrepp menas allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt. Såväl direkt brottsliga handlingar som omoraliska faller inom begreppet sexuella trakasserier. Även kommentarer, antydningar och anspelningar på sex mot en annan persons vilja räknas som övergrepp.

Prata om det som hänt

Om det som inte får hända ändå händer skall du veta att det aldrig är ditt fel. Det kan också vara bra att berätta för någon om det du upplevt. Kyrkans anställda finns till för dig.

Om du upplevt sexuella trakasserier i kyrkan har Borgå stift har två kontaktpersoner som du är välkommen att kontakta:
Familjerådgivare Anna Korkman Lopes (tfn 050 311 0608, anna.korkman-lopes@evl.fi) 
Familjerådgivare Leif Westerlund (tfn 044 357 1750, leifwesterlund2@gmail.com)

Kontaktpersonerna kan ge råd om hur du kan gå vidare. Du kan få samtalshjälp. Du kan också få hjälp att göra den berörda församlingen eller stiftsledningen uppmärksamma på vad som har hänt.

Du är naturligtvis också välkommen att ta ta kontakt med biskop Bo-Göran Åstrand (bo-goran.astrand@evl.fi, tfn +358 40 142 5216) eller stiftets personalvårdssekreterare Heidi Juslin-Sandin (heidi.juslin-sandin@evl.fi, tfn +358 40 142 5217).