Hyppää sisältöön

 10 000 människor utsätts för våld i nära relationer 

Du är inte ensam, varken som förövare eller offer. 

Tre av fyra som utsätts för våld i nära relationen är kvinnor och en fjärdedel av alla offer är minderåriga barn. Detta är statistik beträffande anmälda fall år 2018 i Finland. 

Olika organisationer erbjuder hjälp och stöd. Församlingarnas anställda skall vara beredda att ta erbjuda stöd och skydd för hen som är utsatt. Kyrkans familjerådgivning erbjuder stöd och är omges du av akut hot skall du ringa 112. Det finns också telefonjourer som hjälper till i situationen, du får alltid vara anonym i kontakten. 

Nollinjen, mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor. 080 005 005 (öppen 24/7)
Brottsofferjouren 116 006 betjänar på svenska mån-fre kl. 12-14
Miessakit, ger stöd åt män som utsatts eller utsätter andra för våld. 

YouTube-video

 

Psykiskt våld är våld, trots att det är osynligt för andra.
Den som lider av en våldsam relation behöver hjälp. Ingen ska behöva vara ensam med det här. Du är sedd.
Tag kontakt med familjerådgivningen. Påbörja vägen tillbaka till dig själv.