Hyppää sisältöön
Sönderslagen fönsterruta.
Foto: Pixabay

Ett brott berör många

Ett brott är en uppskakande händelse för både förövaren, offret och närstående. Det väcker känslor av otrygghet och misstro. Kyrkan, myndigheterna och olika organisationer samarbetar för att stöda alla som berörs av ett brott.

Ett brott är oftast endast toppen av ett isberg. Under ytan gömmer sig ofta mycket illamående, ensamhet och sjukdom. En del av illamåendet går mycket djupt och bottnar långt i det förflutna. 

Alla som berörs av ett brott behöver hjälp och stöd för att bli hela igen. Ifall förövarna, offren och de anhöriga isoleras och lämnas ensamma med sin smärta och skam, leder det bara till mer illamående. 

Kyrkan samarbetar med olika organisationer och aktörer i samhället för att stöda alla som berörts av ett brott. Den som behöver hjälp måste inte vara medlem av kyrkan. Kyrkan hjälper alla som är i behov av hjälp och stöd. 

Stöd för dem som blivit offer för brott

Brottsofferjouren (RIKU) stöder dig som blivit offer för ett brott, bevittnat ett brott eller är närstående till ett brottsoffer. Det finns också olika organisationer som erbjuder stöd för olika grupper. Du kan alltid vända dig till en diakoniarbetare eller präst i din egen församling. De lyssnar på dig, stöder och kan vid behov leda vidare till andra stödorganisationer. Diakoniarbetarna och prästerna har tystnadsplikt.

Stöd för den som begått ett brott

Tillsammans med olika aktörer erbjuder kyrkan stöd för dig som begått ett brott. Ifall du sitter i fängelse kan du få träffa fängelseprästen. Diakoniarbetare kan också besöka fängelser. Ifall du avtjänar ditt straff på annat sätt finns diakoniarbetarna och prästerna i din egen församling till för dig. De erbjuder samtalsstöd och kan också hjälpa på andra sätt.

Också anhöriga till brottslingen behöver stöd

När ett brott sker i närkretsen väcker det många känslor: rädsla, ångest, oro och skuld. Man ska inte lämna ensam med sina känslor. 

Om du har en anhörig som sitter i fängelse kan du kontakta fängelseprästen eller diakoniarbetaren. Deras kontaktuppgifter fås via brottspåföljdsmyndigheten (RISE). Det finns också stödgrupper för anhöriga till någon som begått ett brott. Diakoniarbetarna i din församling kan hjälpa dig att hitta en sådan grupp. 

Stöd för den som blivit frigiven

Många församlingar och organisationer hjälper dig som blir frivigen för att få en ny start i livet. Du kan vända dig till en diakoniarbetare eller präst i din egen församling. Du kan få både andligt, mentalt och praktiskt stöd. Församlingen kan till exempel hjälpa dig att hitta stödboende eller på annat sätt hjälpa dig att hitta tillbaka till vardagen och få det stöd du behöver.