Mediekalender

17-18.5 Kyrkan på stafettkarnevalen, Esbo

Evangelisk-lutherska kyrkan medverkar också i år i tältbyn på stafettkarnevalen på Alberga stadion (Grindåkersgatan 17) i Esbo. Kyrkans central för det svenska arbetet samarbetar med anställda från Esbo, Vanda och Kyrkslätts svenska församlingar och även frivilliga ungdomar finns på plats.

Vid kyrkans tält finns aktiviteter i form av spel och lekar. Det viktigaste för kyrkans anställda och frivilliga är ändå att se och höra barnen och ungdomarna, och finnas där för dem under de långa dagarna.

Mera information: Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig i skolsamverkan, Kyrkostyrelsen, tfn 040 5846 873

17-19.5 Kyrkodagar och missionsfest, Jyväskylä

Kyrkodagarna och Finska missionssällskapets 160-årsfest ordnas i mitten av maj i Jyväskylä. Evenemangen under dagarna bjuder på reflektioner kring kyrka och samhälle, kultur och möjlighet till andakt och stillhet. Under veckoslutet ordnas också en svensk kyrkodag.

Biskop emeritus Eero Huovinen intervjuar Björn Wahlroos och biskop Teemu Laajasalo diskuterar med partiledare Jussi Halla-aho.

I kyrkodagsprogrammet medverkar också ärkebiskop Tapio Luoma, biskop emerita Irja Askola, fotograf Laura Malmivaara, chefen för Helsingfors bokmässa Ronja Salmi och fackförbundet PAM:s ordförande Ann Selin.

En stor del av kultur- och diskussionsprogrammet är avgiftsfritt. Detsamma gäller barnprogram, mässor och andakter och hela missionsfestens program.

Läs mer om de finska kyrkodagarna

18.5 Svensk kyrkodag, Jyväskylä

Under kyrkodagsveckoslutet ordnas en svensk kyrkodag lördag 18 maj. Det svenska programmet ordnas i sin helhet i Kuokkala kyrka på Syöttäjänkatu 4, Jyväskylä och temat för dagen är Svenskan i exil – kyrkan på språköarna.

Dagens tema behandlas i förmiddagens diskussion om hur svenskan mår på språköarna med forskaren Kjell Herberts. Han kommenteras av två språkösbor Siw Nykänen från Jyväskylä och Erik Rosenlew från Björneborg.

Under eftermiddagen kan man välja mellan psalmsång; Modersmålet är trons språk, och en diskussion om människovärdet med bland andra biskop Björn Vikström, omsorgspräst Claus Terlinden, chefen för det kyrkliga arbetet på FMS, Pia Kummel-Myrskog och biskop Atahualpa Hernández från evangelisk-lutherska kyrkan i Colombia. Direktor Sixten Ekstrand modererar diskussionen.

Senare på eftermiddagen firas gudstjänst med chefen för Missionssällskapet Rolf Steffansson och Jyväskyläkaplanen Eivor Pitkänen. Gudstjänsten sänds i Yle Vega söndag 19.5 klockan 13.03.

Dagen avslutas med en konsert som inleds klockan 19 med Pekka Simojoki och kören Amigo Choral under ledning av Sören Lillkung som bjuder på såväl gospelklassiker som nya kompositioner.

Det svenska programmet arrangeras av Kyrkans central för det svenska arbetet tillsammans med Finska Missionssällskapet. Den svenska kyrkodagens programpunkter är avgiftsfria.

Anmälan och program

Mera information:
sakkunnig inom vuxenarbete Maria Sten, Kyrkostyrelsen, tfn 050 4086 030

20.5 Kyrkornas världsråds kommission för världsmission och evangelisations presskonferens, Helsingfors

Kyrkornas världsråds kommission för världsmission och evangelisation (CWME, Commission on World Mission and Evangelism) håller 16-22 maj möte i Kulturcentret Sofia på Kallviksuddsvägen 35 i Helsingfors. Kommissionens förra möte hölls 2017 i Atlanta i USA.

CWME håller presskonferens måndag 20.5 klockan 14.30-15.00 i kulturcentret Sofia. I presskonferensen deltar ärkebiskop Tapio Luoma, generalsekreteraren för Kyrkornas världsråd Olav Fykse Tveit, indiska metropoliten Mor Geevarghese Coorilos, brittiska pastorn Janet Corlett och kommissionens chef Risto Jukko. Tillfället leds Kyrkornas världsråds kommunikationschef Marianne Ejdersten och Kyrkans missionscentrals koordinator Vesa Häkkinen.

Presskonferensen direktströmmas via Kyrkornas världsråds Youtubekanal.

Mediekontakter:
Kyrkornas världsråds kommunikationschef Marianne Ejdersten, tfn +41 79 507 63 63
Kyrkornas världsråds informatör Xanthi Morfi, tfn +41 79 373 26 48

20.5 Seminarium om kyrkorummet, Lundo

Seminariet Kirkkotila avautuu ordnas 20 maj klockan 9.30-16.00 i S:t Petrus kyrkan i Lundo (Kirkkotie 14).

Målsättningen med seminariet är att öppna diskussionen om hur kyrkorum kan användas på ett mångsidigt sätt. Ett aktuellt exempel är grundrenoveringen av Lundo kyrka som kommer att fungera som pilot för diskusionen och försöket. Seminariet visar också på förhoppningen om flexibelt samarbete mellan olika aktörer.

Seminariet har förberetts av Åbo ärkestift, Kyrkostyrelsen, Museiverket och Teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Anmälan senast 5.5.2019: https://www.lyyti.in/Kirkkotila

Mera information: Mari Leppänen, biskopens specialmedarbetare, tfn 050 354 3248

24.5 Stiftsfullmäktige, Åbo

Borgå stifts stiftsfullmäktige samlas fredag 24 maj klockan 9 i Aurelia på Auragatan 18 i Åbo. På agendan finns förutom stiftets verksamhetsplan och budget, också ett initiativ om församlingstillhörighet från Ungdomens kyrkodagar 2019 som syftar till att luckra upp principen om att en församlingsmedlem ska höra till den församlings på vars område hen bor.

Mera information: notarie Linus Stråhlman, Borgå domkapitel, tfn 040 142 5211
Stiftsfullmäktige i Borgå stift

24-25.5 Officiell öppning av pilgrimsleden St Olav Waterway – S:t Olofs sjöled, Åbo

En ny pilgrimsled från Åbo till Trondheim St Olav Waterway – S:t Olofs sjöled öppnas officiellt fredag 24 maj med ett internationellt seminarium på Yrkeshögskolan Novia och ekumenisk vesper i Åbo domkyrka.

Öppningsseminariet St Olav Waterway – A Pilgrimage Back in Time hålls fredag 24 maj klockan 13 på Yrkeshögskolan Novia (Henriksgatan 7, Åbo). I seminariet medverkar bland andra ÅA:s rektor Mikko Hupa, projektkoordinator Nina Söderlund direktor Stephano Dominioni, European Institute of Cultural Routes, chefen för nationella pilgrimcentret Hans Mårten Lövröd, biskoparna Björn Vikström och Martin Lind, och professor emerita Åsa Ringbom.

Efter seminariet firas ekumenisk vesper klockan 18 i Åbo domkyrka. Liturgin i vespern följer en gammal S:t Olavsmässa. I vespern framför biskopen i Åbo Kaarlo Kalliala en hälsning och Björn Nalle Öhman är liturg. Den ekumeniska vespern sänds i Yle Vega söndag 26.5 klockan 13.03.

Seminariet är öppet för alla och anmälan kan göras via nätet. Det kommer också att vara möjligt att följa seminariet som ett webinarium.

Mera information: Anna-Karin Abrahamsson eller stolavwaterway@novia.fi

St Olav Waterway invigningsvandring startar lördag 25 maj klockan 10 från Åbo domkyrka. På invigningsvandringen förs ett budskap från biskopen i Åbo till kollegan i Trondheim. Slutdestination är Olavsfesten i Trondheim 28.7-3.8.

Vandringen är öppen för alla intresserade och man kan delta så kort eller långt var och en har lust och möjlighet till.

Mera information finns på pilgrimsledens webbplats.