Mediekalender

2.2.2020 och 20.2.2020 Bröllopsnattsevenemang på olika håll i Finland

Februari bjuder på minnesvärda datumkombinationer och då ordnar församlingar evenemanget Bröllopsnatt på olika håll i Finland.

2.2.2020 erbjuder bland andra Agricola församlingar vigsel i Lovisa och Strömfors kyrkor, Jyväskylä församling ordnar vigsel i Kuokkala kyrka och Esbo kyrkliga samfällighet i Esbo domkyrka.

20.2.2020 ordnas bröllopsnattevenemang i Maria kapell i Levi, Saariselkä fjällkapell och i Lakeuden Risti i Seinäjoki.

Idén med vigsel i enkelt drop in-format fick sin början i Vanda och har utvecklats till evenemanget Hääyö – Bröllopsnatt. På olika håll i Finland erbjuder församlingarna en oförglömlig upplevelse utan att paren behöver ordna allt omkring vigseln själva.
Församlingarna informerar om hur man går till väga på sina webbsidor och på webbplatsen Hääyö.

2.2 Insamlingen Gemensamt Ansvar inleddes

Insamlingen Gemensamt Ansvar gör förebyggande barnskyddsarbete genom att stödja föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden. Insamlingen inleds söndag 2 februari. Ärkebiskop Tapio Luoma är i år förman för insamlingen.

I Finland används medel från insamlingen för föräldrastöd i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram i världens katastrofområden.

Det stöd som erbjuds med medel från Gemensamt Ansvar kan till exempel vara referensstöd till föräldrar, möjlighet till gemensam fritidsverksamhet för familjen eller tillförlitligt vuxenstöd för belastade familjer. I världens katastrofområden styrs medlen framför allt till kvinnor och mammor så att de kan få utbildning och möjligheter att försörja sig.

I år firar Gemensamt Ansvar 70 år. Insamling ordnades för första gången 1950.

Mera information: gemensamtansvar.fi

10-11.2 Världssymposium, Joensuu

Föreningen Karjalan teologinen seura ordnar ett världssymposium 10-11 februari vid Östra Finlands universitet (Aurora II-byggnadens sal AU100) i Joensuu. Under symposiet behandlas bland annat mellanmänskliga konflikter, relationen mellan litteratur och verklighet, kyrkornas ekologiska tänkande och lokala naturskyddsfrågor.

Biskop, docent Jari Jolkkonen, koordinator för kyrkligt arbete Katri Härkönen, rådgivare vid konfliktlösningsorganisationen CMI, FD Elisa Tarnaala och prost Heikki Huttunen talar om människa, mänsklighet och om när världar möts.

Retreatprästen, TD Pauliina Kainulainen leder en paneldiskussion om människan och miljön i Norra Karelen. I panelen deltar ordföranden för Finlands naturskyddsförbunds distrikt i Norra Karelen Anna Lehtinen, planläggningschefen Juha-Pekka Vartiainen och forskaren, FD Ville Vuorio.

Översikter av olika verkligheter presenteras av professor Serafim Seppälä, översättare Kersti Juva och författare Antti Salminen.

I slutet av symposiet talar uppfinnaren Perttu Pölönen och universitetslektor, FD Taina Kinnunen om utsikter för framtiden och biskop Kaisamari Hintikka avslutar seminariet.

Mera information:
Ordförande, biträdande professor Pekka Metso, tfn 029 445 2651
Sekreterare Noora Palmi, tfn 044 055 3737
Symposiets program (på finska)

11.2 Val av nytt kyrkomöte

Val av kyrkomöte och stiftsfullmäktige förrättas 11 februari. Till kyrkomötet väljs 64 lekmannaombud och 32 prästombud. Stiftsfullmäktige består av 14 lekmannamedlemmar och 7 präster.

Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutfattande organ. Det besluter bland annat om kyrkans lära och administration och innehållet i kyrkolagen. Stiftsfullmäktige stöder och främjar kyrkans uppgift i stiftet och dess församlingar.

Kyrkomötets och stiftsfullmäktiges fyraåriga mandatperiod inleds 1.5.2020.

Preliminära valresultat blir klara under onsdag 12 februari. Vi informerar om de olika stiftens valresultat i takt med att de blir klara.

Valets kandidatgalleri

Mera information:
Valets webbsidor
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815

13-14.2 Stiftsfullmäktige, Raseborg

Borgå stifts stiftsfullmäktige samlas till mandatperiodens sista möte på stiftsgården Lärkkulla (Lärkkullavägen 22, Karis) 13-14 februari. På torsdag kväll samlas stiftsfullmäktige till aftonskola medan det egentliga mötet hålls fredag 14 februari klockan 9-16.

På föredragningslistan finns stiftets verksamhetsberättelse och bokslut för 2019, val av medlemmar till kyrkostyrelsen och ett initiativ om församlingstillhörighet som Ungdomens kyrkodagar 2019 väckte.

Mera information:
notarie Linus Stråhlman, tfn 040 142 5211
Läs mer om stiftsfullmäktige på Borgå stifts webbplats

26.2-11.4 Kampanjen Ekofasta

Kyrkoårets fasta inför påsken inleds på askonsdagen 26 februari. Sedan 2012 har kyrkan under fastetiden fört den nationella kampanjen Ekofasta. Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg om miljön och vill motverka klimatförändring.

I år lyfter kampanjen fram hållbar klädkonsumtion och uppmanar olika aktörer att ordna klädbytarevenemang eller att delta i sådana som ett konkret sätt att bidra till hållbar klädkonsumtion. Klädbytarevenemang kan ordnas av föreningar, organisationer, bibliotek, församlingar eller varför inte tillsammans med vänner eller kolleger. Information om klädbytarevenemangen publiceras på ekofastans webbplats.

För tredje året i rad publiceras ekofastepodden inför kampanjstarten. I poddarna medverkar bland andra Maria Österåker och Nina Österholm (om klimatångest), och Nikodemus Solitander (om klädindustrin). Podden produceras av Linn Jung.

Den svenska ekofastekampanjen är ett samarbete mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Finlands svenska Marthaförbund och Finska missionssällskapet.

Mera information: koordinator för sociala medier Simon Lampenius, Kyrkostyrelsen, tfn 050 362 4005
http://www.ekofasta.fi/