Mediekalender

26.2 Esbo stift delar ut priset Yhdessä, Esbo

Priset Yhdessä (Tillsammans) delas ut vid Esbo domkapitels bönefrukost tisdag 26 februari. Tillställningen inleds klockan 9 med kaffeservering i domkapitlets lokaler på Kyrkogatan 10. Journalister är varmt välkomna.

Priset som delas ut årligen lyfter fram nya verksamheter och bra genomförd grundläggande verksamhet som församlingen har genomfört som ett samarbetsprojekt. Esbo stifts biskop Kaisamari Hintikka beviljar och delar ut priset.

Mera information:
biskopens sekreterare, förvaltningssekreterare Päivi Härkönen, tfn 050 411 3818
notarie Pilvi Keravuori, tfn 050 462 8616

26.2 Kyrkostyrelsens plenum, Helsingfors

Kyrkostyrelsens plenum samlas tisdag 26 februari i Helsingfors. Ärendelistan sätts ut en vecka på förhand på domus.evl.fi.

Mera information:
sakkunnig inom kommunikation Tuulikki Terhemaa, tfn 050 372 1239