Mediekalender

10.6- Vägkyrkorna hålls öppna

Vägkyrkorna från Hangö i söder till Utsjoki i norr öppnar igen sina dörrar till glädje för turisterna. Öppettiderna varierar mellan olika kyrkor men rekommenderad öppethållningssäsong är 10.6-20.8.2018.

Alla vägkyrkor finns samlade på vägkyrkornas webbtjänst där det också finns en lista med kyrkornas öppettider. Sidan har en Googlebaserad karta som hjälper till med exakta positioner och vägbeskrivning ända fram. Längs med landsvägarna guidar de bekanta vägkyrkoskyltarna.

Mera information:
utvecklingschef Jari Kupiainen, tfn 040 355 1614
www.tiekirkot.fi/svenska/
#tiekirkot

21.6-21.8 Kandidatnominering i Esbo stift

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Esbo inleddes på torsdag 21.6 och avslutas tisdag 21.8.2018. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet.

Valets första omgång ordnas 8 oktober. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 1 november mellan de kandidater som fått flest röster.

Domkapitlet i Esbo stift ordnar valpaneler för röstberättigade och allmänheten i stiftets prosterier.

Mera information: lagfarna assessorn Sari Anetjärvi, tfn 040 588 8317, sari.anetjarvi@evl.fi
Biskopsvalet i Esbo stift

15.8 Första omgången i biskopsvalet i Uleåborgs stift

Den första omgången i biskopsvalet i Uleåborgs stift ordnas onsdag 15 augusti.

Kandidater är rektorn för Raudaskylän Kristillinen Opisto, TL Jukka Hautala, Kyrkostyrelsens kanslichef TD Jukka Keskitalo och kyrkoherden i Tuiran seurakunta i Uleåborg, TD Niilo Pesonen.

Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna i första omgången ordnas en andra omgång måndag 3 september.

Sammanlagt 1 130 personer är röstberättigade i valet. Hälften av dem är präster och lektorer i Uleåborgs stift och hälften är lekmannaelektorer.

Nuvarande biskopen i Uleåborg Samuel Salmi går i pension i höst. Den nya biskopen tillträder 1.11. Han vigs till ämbetet 11.11.2018 i Uleåborgs domkyrka.

Kyrklig tidningstjänst informerar om valresultatet från första omgången 15 augusti.

Fotografier av kandidaterna: Kyrkans bildbank/Sanna Krook.

Mera information:
lagfarna assessorn Mari Aalto, tfn 040 7443 303
stiftspastor Outi Uusimäki, tfn 044 755 5512
Biskopsvalet på Uleåborgs stifts webbplats (på finska)

Sommarfester

Information om de finlandssvenska väckelserörelsernas och kyrkliga organisationernas sommarfester och andra sommarevenemang finns på respektive organisations webbplats:

Finska Missionssällskapet
Kyrkans ungdom
Kyrkans utlandshjälp
Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f.
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland

En sammanställning över de finska väckelserörelsernas sommarfester 2017

församlingarnas webbplatser finns information om deras sommarevenemang.