Mediekalender

2.12 Första advent

På söndag är det första advent och då samlas finländarna för att sjunga Hosianna i kyrkorna runt om i Finland. Det nya kyrkoåret inleds och tv-gudstjänsten sänds i år från Matteuskyrkan i Helsingfors.

I gudstjänsten är Juho Kankare liturg och Stefan Forsén predikant. För musiken svarar Niels Burgmann. Gudstjänsten sänds söndag 2.12 klockan 12 i Yle Fem och klockan 13.03 i radiokanalen Yle Vega.

Se adventsgudstjänsten på Yle Arenan

Sök adventsgudstjänsten i din församling via församlingarnas webbplatser

5.12 Biskopsmöte, Helsingfors

Höstens sista biskopsmöte hålls i Helsingfors onsdag 5 december. Biskopsmötet ska besluta om en ansökan från Suomen Lähetyslentäjät ry om att sluta ett grundavtal som kyrkans missionsorganisation. Mötet för remissdiskussion om bland annat att förnya bestämmelser om organisationers skriftskolor, hur man kan göra det lättare för en ung döpt person som fyllt 15 år att i början av konfirmandtiden bli medlem i kyrkan och definitionen av en kristen kyrka och ett kristet religionssamfund.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189
Biskopsmötets webbplats
 

15.11.2018-15.1.2019 Nomineringstid för biskopsvalet i Borgå stift

Tiden för kandidatnomineringen i biskopsvalet i Borgå stift inleddes 15 november och pågår fram till och med 15 januari 2019.

En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet. Ca 700 personer har rösträtt i valet. Av dem är hälften präster och lektorer i stiftet och hälften elektorer som utsetts av församlingarna.

En första omgång i biskopsvalet hålls 19 mars 2019 och en eventuell andra omgång 10 april 2019.

Biskop Björn Vikström har beviljats avsked från uppgiften som biskop och tillträder en tjänst som universitetslärare vid Åbo Akademi 1.9.2019.

Mera information: lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson, tfn 040 142 5214
notarie Linus Stråhlman, tfn 040 142 5211
Biskopsvalet i Borgå stift