Hyppää sisältöön

Mitä minä hyödyn tästä? 

Tavoitteena on hahmottaa selkeämmin nykytilaa, katvealueita ja kehittämisen tarpeita/unelmia. Mahdollisuus pohtia ja yhdessä ihmetellä miten Polun ikävaiheet näkyvät minun työssäni tai koskettavat työtäni?  Tämä työskentely sopii parhaiten työyhteisölle tai tiimille, joka on tutustunut Polku –kokonaissuunnitelmaan jo etukäteen. 

Etukäteistehtävä:  

A.) Tutustu Polku –kokonaissuunnitelmaan. Missä ikäkausissa/vaiheissa olet työntekijänä kokenut seurakunnan merkitykselliseksi yhteisöksi? Miksi juuri näissä kohdissa elämänhistoriaasi?   

Purku: pienryhmissä ja tärkeimmät huomiot jaetaan yhteisesti. 

B.) Mieti, mihin Polku-ajattelutapa haastaa sinua työntekijänä? 

Ryhmätyöskentely 1. (Varatkaa hyvin aikaa tähän työskentelyyn ja purkuun) 

 • Kirjatkaa Jamboard / Finga tai muu sähköinen alusta/isoille Post-it –lapuille: 
 • Nykytila: toiminta, ryhmät jne. 
 • Lappujen järjestäminen ikäkausiin.  
 • Mikä on se lähde, joka on kaikille ikäkaudessa? Ympyröikää, merkatkaa tms.  
 • Miten ikäkauden nimi ILO, YHTEYS, SEIKKAILU jne. näkyy toiminnassanne?  
 • Purku: ryhmät esittelevät omansa. 

Ryhmätyöskentely 2.  

 • Havaintoja Polusta: 
 • Missä kohtaa Polkua menee hyvin/on nyt vahvimmillaan? 
 • Mitkä ovat Polun katvekohdat/katkokset/puutteet? 
 • Kenen kanssa tehdään jo yhteistyötä ja kenen kanssa voisi tehdä?  Mahdollisten verkostojen näkökulma. 
 • Seurakuntalaisten osallisuus? Mikä jäisi tapahtumatta, jos seurakuntalaiset eivät olisi mukana tekemässä?   
 • Kenen tarpeisiin toiminta vastaa? Mistä tarpeista toiminta nousee?  
 • Mitä tarvitaan, että heikkoudet muuttuvat vahvuuksiksi ja uhat/puutteet/katvealueet mahdollisuuksiksi? 
 • Purku: ryhmät esittelevät omansa. 

Liitteet

Päivitetty