Hyppää sisältöön

Lisälukemista

Teologia kuuluu kaikille

 • Latvus, Kari: Arjen teologia: johdatus kontekstuaaliseen raamatuntulkintaan. Helsinki: Kirjapaja. 2002
 • Leech, Kenneth: Through Our Long Exile. Darton, Longman & Todd. 2001.

Me ja he

 • Laukkanen, Anu; Miettinen, Sari; Elonheimo, Aino-Maija; Ojala, Hanna; Saresma, Tuija: Feministisen pedagogiikan ABC. Helsinki: Vastapaino. 2018. 
 • Normit nurin -julkaisu.Linkki avautuu uudessa välilehdessä
 • Hubara, Koko: Ruskeat tytöt. Helsinki: Like. 2017 
 • Miriam Attias & Jonna Kangasoja (toim.): Me ja ne: Välineitä vastakkainasettelujen aikaan. Helsinki: Into. 2020.

Inklusiivinen kirkko

Avioliitto, seksuaalisuus, etiikka

 • Hynynen, Tuomas: Uskon ja rakkauden asialla. Kirkon opetus, oppi, usko ja etiikka Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eettisissä kannanotoissa 2005-2010. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 130. Kirkon tutkimuskeskus 2019.  
 • Hytönen, Maarit (toim.): Perhe ja avioliitto muutoksessa. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 127. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus 2017. 
 • Kallatsa, Laura: Homoseksuaalisuus ja papit. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, Humanities, and Theology No 156. Joensuu: University of Eastern Finland 2020. 
 • Ratinen, Teemu: Synnistä Jumalan lahjaksi. Muuttuva seksuaalisuus ja usko. Helsinki: Kirjapaja. 2015. 
 • Vikström, Björn: Monta rakkautta. Seksuaalisuuden, parisuhteen ja avioliiton teologia. Helsinki: Kirjapaja. 2016.
 • Yli-Opas, Antti: Avioliiton teologia Englannin kirkossa ja Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuosina 1963-2006. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 112. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus.

Böcker på svenska

 • Audas, Emma: Det heliga äktenskapet. Skellefteå: Artos Academic 2020.
 • Lindfelt, Mikael; Gustafsson Lundberg, Johanna (red.) Uppdrag samliv. Om äktenskap och samlevnad. Stockholm: Verbum. 2007. 
 • Svartvik, Jesper: Bibeltolkningens bakgator. Synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid. Stockholm: Verbum. 2006.
 • Vikström, Björn: Kärlekens mångfald. Sexualitetens, parförhållandets och äktenskapets teologi. Helsingfors: Fontana Media. 2017.
Päivitetty