Hyppää sisältöön

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat oikeudenmukaisuuskysymyksiä

Kirkkomme on sitoutunut edistämään sukupuolten oikeudenmukaisuutta ja rakentamaan siten täyden osallisuuden kirkkoa.

"Sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus ilmenee tasa-arvona, naisten ja miesten välisten valtasuhteiden tasapainona sekä syrjivien, etuoikeuksia ja sortoa ylläpitävien rakenteellisten, kulttuuristen sekä ihmisten välisten järjestelmien poistamisena." -LML sukupuolten oikeudenmukaisuus -linjaus

Viime vuosien aikana tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat nousseet yhdeksi keskeisimmistä teemoista kirkon piirissä. Tasa-arvolla viitataan naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon. Suomalainen lainsäädäntö pohjautuu ns. binääriseen sukupuolikäsitykseen, mutta sukupuolen moninaisuus on tunnistettu ja tunnustettu. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan ihmisten samanarvoisuutta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteistä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta.

Kirkko on olemukseltaan samanarvoisten yhteisö. Yhdenvertaisuus on myös kirkon ydinsanomaa; kirkko on kutsuttu toteuttamaan syrjimättömyyttä ja olemaan osallistava yhteisö.

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusprojekti

Kirkkohallituksessa oli helmikuusta joulukuuhun 2020 kestävä projekti Luterilaisen Maailmanliiton sukupuolten oikeudenmukaisuuden linjausten tunnetuksi tekemiseksi ja niiden käytäntöön saattamiseksi. Projektin puitteissa kehitettiin myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen rakenteita muun muassa rakentamalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyhteyshenkilöiden verkosto hiippakuntiin ja käynnistämällä LML:n linjausasiakirjaan pohjautuvan Näkymättömät rajat -materiaalin työstäminen.  

Miten tasa-arvo toteutuu kirkossa? tilaisuus 10.11.2020

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusprojektin päätöstilaisuus toteutettiin 10.11.2020. Seminaarissa panelisteina olivat arkkipiispa Tapio Luoma, Naisteologit ry pj. Laura Leverin, ylitarkastaja Minna Lundell-Kiuru tasa-arvovaltuutetun toimistosta sekä suunnittelija Nitin Sood Helsingin kaupungilta. Paneelia johti arkkipiispan erityisavustaja Petri Merenlahti. Alustajina seminaarissa olivat yliopistonlehtori, dosentti Minna Hietamäki ja Norjan kirkon ekumeenisten ja ulkoasiain neuvoston pääsihteeri Berit Hagen Agøy. Keskusteluvirikkeitä antavat professori Henrietta Grönlund ja kirkon erityisnuorisotyöntekijä, teol. yo. Mio Kivelä.

 

Katso tilaisuuden tekstitetty tallenne täältä. Kesto n. 1,5 h.

Berit Hagen Agøyn alustus suomennettuna täällä.

Päivitetty