Hyppää sisältöön

Sukupuolisen häirinnän torjuminen

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas Jumalan kuva. Kirkon arvoihin ja perusperiaatteisiin kuuluu jokaisen ihmisen suojeleminen, yhdenvertainen kohtelu sekä kunnioittaminen. Seurakunnan ja sen toiminnan pitää olla turvallista kaikilla inhimillisillä tasoilla kaikkialla Suomessa.

Sukupuolisesti ja seksuaalisesti turvallinen kirkko


Kirkon ja sen toiminnan pitää olla turvallista kaikilla inhimillisillä tasoilla lapsille, nuorille, aikuisille, seurakuntalaisille, vapaaehtoisille ja työntekijöille kaikkialla Suomessa.


Sukupuolinen turvallisuus

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut Yhdenvertaisuuslakiin (2005/21): ”Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 


Kirkko on liittynyt myös Luterilaisen Maailmanliiton linjaukseen sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta ja kunnioittamisesta. Linjauksessa oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus liittyvät oleellisesti yhteen; epäoikeudenmukaisuus ei ole Jumalan tahdon mukaista. Sukupuolten tasa-arvo tarkoittaa kirkossa jokaisen ihmisen yhtäläisiä oikeuksia, tasavertaisia mahdollisuuksia ja syrjimättömyyttä. Tasa-arvotyössä sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Linkki asiakirjaan: https://www.lutheranworld.org/content/resource-lwf-gender-justice-policy


Sukupuolisensitiivisyys


Sukupuolisensitiivisyys on herkkyyttä tunnistaa ja ymmärtää sukupuolen moninaisuutta, erilaisia merkityksiä ja vaikutuksia. Sukupuolisensitiivisyydessä ei ole kyse sukupuolierojen häivyttämisestä, kieltämisestä tai pyrkimisestä sellaiseen neutraliteettiin, jossa sukupuolella ei olisi mitään merkitystä. Sukupuolisensitiivisyydessä ymmärretään ja huomioidaan sukupuolen moninaisuus ja tämä edellyttää asioiden, sanojen ja asenteiden tiedostamista.


Sukupuolisensitiivisyys toteutuu arvoissa ja teoissa. Työntekijä voi pieninkin elein ja sanoin luoda tilaa moninaisuudelle. On tärkeää pyrkiä pois sukupuolirajoittuneisuudesta, arvottamisesta ja jaotteluista (esim. tyttöjen tai poikien leikit, naisten tai miesten tarpeet, äidin ja isän roolit. Voimme puhua lasten leikeistä, aikuisen tarpeista ja vanhempien rooleista) Kun toimimme sukupuolisensitiivisesti, kirkko ei sulje ketään ulkopuolelle sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen moninaisuuden perusteella.  

Seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä ja siihen puuttuminen

 
Kirkossa emme hyväksy minkäänlaista seksuaalista tai sukupuolista häirintää.

Seurakunnan toiminnan tulee olla kaikille turvallista ja tämä edellyttää häirinnän nollatoleranssia.   Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Tällaisella käytöksellä luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 


Seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä ovat esimerkiksi seksuaalisesti vihjailevat eleet ja ilmeet, härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset ja kysymykset; seksuaalisesti värittyneet aineistot, kirjeet, sähköpostit tai puhelinsoitot; fyysinen koskettelu, sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset ja äärimmillään raiskaus tai sen yritys.


Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, mutta jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi alentava, halventava, pilkkaava tai kielteinen puhe toisen sukupuolesta tai epätasa-arvoinen kohtelu. 


Seksuaalista ja sukupuoleen liittyvää hyväksikäyttöä ja häirintää tapahtuu myös verkkoympäristöissä ja sosiaalisessa mediassa. Erilaisten räikeiden hyväksikäyttömuotojen (kuten lapsen seksuaalisiin tekoihin houkuttelemisen) tai seksuaalissävytteiden viestien lisäksi häirintää tai hyväksikäyttöä on esimerkiksi yksityisyyttä loukkaavien kuvien ottaminen, toisesta otettujen yksityisten kuvien jakaminen ilman asianomaisen lupaa, tai seksin kuvaaminen salaa.

Hiippakunnalliset toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän tai hyväksikäytön ilmetessä


Kokemus seksuaalisesta tai sukupuolisesta häirinnästä tuottaa usein uhrille neuvottomuutta, jonka vuoksi uhri ei osaa tilanteessa ja sen jälkeen toimia. Tästä seuraa viivettä reagointiin, mikä saattaa lisätä häpeää ja syyllisyyttä. Siksi kaikkiin tilanteisiin, ylilyönteihin ja väärinkäytöksiin pitää yhteisössä aina puuttua välittömästi. 

Toimintaohjeet seksuaalisen tai sukupuolisen häirinnän tai hyväksikäytön ilmetessä määritellään hiippakunnissa ja niitä voidaan täsmentää seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä. Tilanteisiin on tärkeää aina puuttua. On tärkeää tiedostaa, että häirintää, hyväksikäyttöä tai muuta seksuaalista väkivaltaa kokeneella on aina oikeus asian käsittelyyn. Myös silloin, jos tapahtuneesta on kulunut aikaa, puhuminen auttaa. Asian käsittely koulutetun ammattilaisen kanssa on tärkeää silloinkin, kun oikeusprosessi ei ole juridisesti mahdollinen esim. rikoksen vanhentumisen vuoksi. 

Jos tunnistat, että seurakunnan toiminnassa tai tehtävissä sinun rajojasi on rikottu tai olet kohdannut sukupuolista tai seksuaalista häirintää, on tärkeää, että saat nopeasti apua ja tukea. Ole yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin, poliisiin ja luotettaviin läheisiisi. Seuraavat hiippakuntien koulutetut yhteyshenkilöt osaavat neuvoa ja ohjata sinua eteenpäin.

Hiippakuntien koulutetut häirintäyhdyshenkilöt

Ole rohkeasti yhteydessä oman hiippakuntasi asiantuntijaan:

Kuopio:

Kati Häkkinen, perheneuvoja, kati.hakkinen@evl.fi p. 040 484 8476

Risto Voutilainen, kappalainen, risto.voutilainen@evl.fi p. 040 484 8318

Turku:

Pauliina Järvinen, hiippakuntapastori, pauliina.jarvinen@evl.fi p. 0400 126 515

Carola Granström, perheneuvoja, carola.granstrom@evl.fi p. 040 341 7334

Seppo Honkala, perheneuvoja, seppo.honkala@evl.fi p. 040 341 7333

Ulla Ristolainen, perheneuvoja, ulla.ristolainen@evl.fi p. 044 774 5227

Taina Saine, perheneuvoja, taina.saine@evl.fi p. 0400 309 793

Heikki Kruus, perheneuvoja, heikki.kruus@evl.fi  p. 0400 309 781​​​​

Helsinki:

Satu Huttunen, piispan erityisavustaja, satu.huttunen@evl.fi p.040 551 5851

Nina Rajamäki, vs. notaari, nina.rajamaki@evl.fi p.040 825 2596

Ritva Saario, lakimiesasessori ritva.saario@evl.fi p. 040 728 4672

Oulu:

Vuokko Laurila, perheneuvoja, vuokko.laurila@evl.fi p. 044 316 1557

Kari Rekilä, diakoniatyöntekijä, kari.rekila@evl.fi p. 050 521 1065

Salla Havukainen- Junno, diakoniatyöntekijä salla.havukainen-junno@evl.fi p.040  574 7132

Ilkka Kurjenmäki, perheneuvoja, ilkka.kurjenmaki@evl.fi p. 044 316 1557

Porvoo:

Virva Nyback, hiippakuntasihteeri, virva.nyback@evl.fi  p. 040 142 5217

Anna Korkman Lopes, perheneuvoja, anna.korkman-lopes@evl.fi p. 09 2340 2554

Leif Westerlund, leifwesterlund2@gmail.com p. 044 357 1750

Tampere:

Jorma Juutilainen, lakimiesasessori, jorma.juutilainen@evl.fi p. 050 407 8153

Päivi Stelin-Valkama, perheneuvoja, paivi.stelin-valkama@evl.fi

Sari Paanu, perheneuvoja, sari.paanu@evl.fi p. 040 804 9343

Espoo:

Sirpa Tirri, asiantuntija, sirpa.tirri@evl.fi p. 050 431 4049

Aappo Laitinen, vs.lakimiesasessori, aappo.laitinen@evl.fi p. 050 348 4183

 

Mikkeli: 

Pirkko Varis, perheneuvoja, pirkko.varis@evl.fi p. 040 312 6802

Ari Riuttaskorpi, sairaalapastori, ari.riuttaskorpi@evl.fi  p. 040 312 6810

Lapua:

​​Merja Kangas, perheneuvoja merja.kangas@evl.fi p. 040 175 8821

Tuomas Hemminki, lakimiesasessori, tuomas.hemminki@evl.fi p. 050 3382570

Kirkkohallituksesta asiasta voi tiedustella

Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen aikuistyö ja kulttuuri

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty