Hyppää sisältöön

Sosiaalietiikka

Sosiaalietiikka on ympäröivän todellisuuden havainnointia, analyysia ja tekoja hyvän elämän edistämiseksi. Sosiaalietiikka on myös tutkimusta yhteiskunnasta ja yhteisöistä sekä kirkon vastuusta arjen keskellä.

Mitä on sosiaalietiikka?

Kädet, joista toisella kämmenellä on puolukoita ja toisella mustikoita.

Sosiaalietiikka on ympäröivän todellisuuden havainnointia, analyysia ja tekoja hyvän elämän edistämiseksi. Sosiaalietiikka on myös tutkimusta yhteiskunnasta ja yhteisöistä sekä kirkon vastuusta arjen keskellä.

Eri kirkot lähestyvät sosiaalieettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä erilaisin korostuksin. Katoliselle kirkolle on ominaista tuoda kirkon linjaukset sosiaalisissa kysymyksissä. Erityisesti silloin nostetaan esiin paavien kiertokirjeet, ensyklikat, joista muodostuu ytimen katolisen kirkon sosiaaliopille.

Toisaalta reformoidulle kristillisyydelle on tullut tavaksi korostaa Raamatun merkitystä. Raamatusta halutaan johtaa vastauksia erilaisiin elämän kysymyksiin.

Luterilaisuudessa on yhtäältä oltu varsin pidättyväisiä laajemman sosiaaliopin muodostamisesta, mutta myös muistutettu, että Raamatusta ei tulisi suoraan johtaa vastauksia yksittäisiin kysymyksiin yli ajan, historian ja kontekstien erilaisuuden. Tämän sijasta luterilaisuus on painottanut ihmisen luonnollisen moraalin merkitystä ja tuonut esiin kultaisen säännön keskeisyyden: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” (Matt. 7:12)

Poiminnot

Tapahtumat