Hyppää sisältöön

Asenteet

Saavutettavuutta on ihmisten moninaisuuden huomioon ottava ilmapiiri ja myönteiset asenteet. Tällöin toimintatapojen pienelläkin muutoksella saadaan monta toimintaa saavutettavaksi.

  • sosiaalinen saavutettavuus liittyy asenteisiin, yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen
  • asenteet ovat saavutettavuuden ja kaikkien ihmisten osallisuuden suurin este 
  • monet rakenteelliset ratkaisut vaikuttavat sosiaalisen saavutettavuuden toteutumiseen
  • "yhtä paljon kaikille ei ole yhtä paljon kaikille"

Tarvitaan sekä tietoa että tunnekokemuksia, jotta asenteet muuttuisivat. Esteettömyyden asiantuntijoita ovat ne, joille esteettömyys on välttämätöntä kuten esimerkiksi liikuntarajoitteiset tai aistivammaiset henkilöt. 

Yhtä paljon kaikille ei ole yhtä paljon kaikille. Jokainen ihminen on yksilö, myös jokainen vammainen henkilö on ainutlaatuinen ihminen. Jokaisella on omat vahvuutensa ja omat tarpeensa myös esteettömyyden suhteen. 

Esteettömyys ja saavutettavuus ei ole marginaalinen asia. Varovaisesti arvioiden esteettömyys on välttämätöntä jokapäiväisessä elämässä selviytymisessä yli miljoonalle suomalaiselle. 

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Saavutettavuus, vammaisuus

Katri Suhonen on saavutettavuuden ja vammaisuuden asiantuntija, psykologian tohtori, opettaja, diakoni-sosionomi amk. 

Vastaan saavutettavuudesta kokonaiskirkollisella tasolla sitä koordinoiden. 

Päivitetty