Hyppää sisältöön

Esteettömyys

Esteettömyys on saavutettavuuden ja osallisuuden edellytys. Esteettömyyteen kuuluvat rakennetun ympäristön ja viestinnän esteettömyys sekä asenteellinen esteettömyys.

  • Esteettömyys vaikuttaa konkreettisesti vammaisen henkilön arjen sujuvuuteen ja valintoihin.
  • Esteettömyys on ensimmäistä kertaa mainittu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa ihmisoikeutena.
  • Esteettömyyttä säännellään monissa yksittäisissä laeissa. 
  • Esteettömyys merkitsee käytännöstä erilaisia asioita eri ihmisille. 

YK:n vammaissopimuksessa esteettömyyden ja saavutettavuuden tavoitteena on, että vammaiset henkilöt voivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämänalueilla.

Saavutettavuuden esteiden tunnistaminen ja poistaminen tarkoittaa ympäristön rakentamista sellaiseksi, että liikkuminen on mahdollista sisä- ja ulkotiloissa. Toinen olennainen esteettömyyden alue on viestintä sellaisilla tavoilla, että eri tavoin kommunikoivat ihmiset  voivat saada tarvitsemansa tiedon ja tulla ymmärretyiksi kaikissa tilanteissa.  Asenteet ovat suurin ja vaikeimmin poistettavissa oleva osallisuuden este. 

Kirkon saavutettavuusohjelmassa on konkreettisia esimerkkejä osallisuuden esteiden poistamiseksi. 

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Saavutettavuus, vammaisuus

Katri Suhonen on saavutettavuuden ja vammaisuuden asiantuntija, psykologian tohtori, opettaja, diakoni-sosionomi amk. 

Vastaan saavutettavuudesta kokonaiskirkollisella tasolla sitä koordinoiden. 

Päivitetty