Hyppää sisältöön

Saavutettavuus ja esteettömyys

Saavutettavuus ja esteettömyys nousee kirkon olemuksesta ja tehtävästä. Löydät täältä viitotulla puheella ja selkokielellä toteutettuja materiaaleja.

Saavutettavuus ja esteettömyys

Saavutettavuudella tarkoitetaan kaikkien ihmisten mahdollisuutta osallistua ja olla osallisina riippumatta henkilön ominaisuuksista, esimerkiksi toimintarajoitteesta, vähemmistöön kuulumisesta, kielestä tai kommunikointitavasta tai vähävaraisuudesta.

Esteettömyys on edelletys saavutettavuuden toteutumiselle. Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tiedon saanti omalla kielellä tai omalla kommunikaatiotavalla lisää yhdenvertaisuutta. 

Kristinuskon sisällöstä on tietoa muun muassa viittomakielellä, selkokielellä ja selkokuvilla

Näkökulmia saavutettavuuteen 

Seuraavilla videoilla esitellään erilaisia näkökulmia saavutettavuuteen. Videot ovat kevään 2019 Kirkkopäiviltä Jyväskylästä:

 

Keski-Suomen kehitysvammaistyön pappi Maarit Nuopponen: Mitä saavutettavuus tarkoittaa

Maarit Nuopponen: Iloinen sekamelska

Partiolaiset kirkkopuistossa

Katri Suhonen, saavutettavuuden ja vammaisuuden asiantuntija: Perusasiat

Katri Suhonen: Kieli on selkeää ja mikkivinkki

Piispa Kaarlo Kalliala: Tiedon maailman saavutettavuus

Kirkkoherra Arto Viitala: Saavutettavuudesta

Kirkkoherra Arto Viitala: Jyväskylän pääkirkon alttari

Tapahtumat

null Kokeile, tutki ja kehitä diakonian erityiskoulutuksessa 2020

Kokeile, tutki ja kehitä diakonian erityiskoulutuksessa 2020

Diakonian erityiskoulutuksen moduulit antavat mahdollisuuden kokeilla, tutkia ja kehittää seurakuntatyössä uudenlaisia toimintatapoja. Kirkon koulutuskeskus (KK) järjestää vuonna 2020 seurakuntien palveluksessa oleville diakonian asiantuntijoille seuraavaa henkilöstökoulutusta:
Julkaistu 9.10.2019

Diakonia muuttuvassa yhteiskunnassa (5 op) – Yhteiskunnan palvelujärjestelmän muutokset ja diakoniaa tässä ajassa: 1.–3.4. ja 28.–30.9. Järvenpää, KK,  diakonian erityiskoulutuksen pakollinen moduuli

Kriisit ja traumat (5 op) – Syvennä osaamistasi kriisissä olevien ihmisten kohtaamisessa, traumatisoitumisen dynamiikasta ja sijaistraumatisoitumista: 25.–27.3. ja 2.–4.9. Järvenpää, KK

Dialogisuus kirkon työssä  (5 op) – Moniäänisyys, tasaveroisuus ja arvostava kuunteleminen seurakunnan toiminnan rikastuttajana: 10.–11.2. ja 13.–15.5. Järvenpää, KK

Korjaava perhetyö seurakunnassa (5 op) – Perheet keskiöön – vanhemmuuden ja parisuhteen tuen materiaalien hyödyntäminen ja perhelähtöinen työote: 28.–30.1. ja 23.–24.9. Turku. Kirkon kasvatus ja perheasiat/KKP

Monikulttuurisuus jumalanpalveluselämässä (5 op) – Vieraanvaraisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus seurakunnan elämässä ja toiminnassa: 7.–29.10. ja helmik. -21 Jyväskylä, Kirkon jumalanpalvelus ja yhteiskunta/KJY

Raamattu ja identiteetti (5 op)Koulutus soveltuu kaikille kirkon työntekijöille (muille kuin teologeille), jotka käyttävät Raamattua työssään ja haluavat päivittää Raamattuun, sen tutkimukseen ja tulkintaan liittyvää osaamistaan: 18.–20.5. ja 2.–4.12. Järvenpää, KK

Seurakunta maahanmuuttajan kotina (5 op) – Maahanmuuttajien kokemusten ja elämänvaiheiden vaikutus heidän hyvinvointiinsa ja seurakunnan roolia ja tehtäviä suhteessa maahan muuttaneisiin: verkkojakso 1.1.–19.4. ja 20.–22.4. Helsinki, KJY

#tehdäänyhdessä#messu (5 op) Innostusta herättämässä seurakunnan työyhteisölle ja jumalapalveluselämän tiimeille: 30.3.–1.4. ja 28.–30.10. Järvenpää, KK

Ulkopuolisuuden ehkäisy – nuoret ja lapset (5 op) – Ihmisen perustarve on tulla nähdyksi ja kuulluksi. Opi ehkäisemään nuorten ja lasten ulkopuolisuutta ja hanki, hyödynnä ja kehitä kumppanuuksia ulkopuolisuuden ehkäisyssä: 21.–23.10. ja 7.–8.12., Järvenpää, KK

Vaikuttamistyö ja verkostojen vahvistaminen (5 op) – Koulutuksessa pohditaan seurakuntien ja kristittyjen roolia vaikuttamis- ja verkostojen vahvistamistyössä: 6.–8.4. ja 2.–3.11.2020 Järvenpää, KJY

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen (5 op) – Tule kehittymään ja kehittämään vapaaehtoistoiminnan johtamista Vapaaehtoistoiminnan ja johtamisen erityiskysymykset, käytännöt ja kehittäminen: 20.–22.1. ja 4.–5.6. Järvenpää, KK

Yhteisöllinen ja yhteisölähtöinen kirkko (5 op) – Haluatko lisätä ymmärrystäsi ihmisistä ja organisaatioista? Moduulissa työstetään yhteisöllisyyttä ja yhteisölähtöisyyttä organisaatioiden ja työotteen kehittämisen näkökulmasta: 9.–12.3. ja 18.–19.5. Helsinki, KJY

***

Jokaiseen moduuliin sisältyy omaa työtä kehittävä tehtävä. Koulutuksen toteuttajina on Kirkon koulutuskeskuksen lisäksi Kirkkohallituksen eri yksiköt ja muut yhteistyökumppanit.

Edellä mainitut moduulit voi liittää diakonian erityiskoulutukseen (25 op), joka muodostuu viidestä 5 opintopisteen laajuisesta moduulista. Jos suorittaa kokonaisuuden, oman etenemisen voi suunnitella vaiheittain työstä nousevien tarpeiden mukaan. Koulutuksen kahdessa pakollisessa moduulissa keskiössä on erityisesti diakoniatyö. Vuosittain toteutettavat moduulit vaihtelevat. Esimerkiksi vuonna 2020 järjestetään Diakonia muuttuvassa yhteiskunnassa. Muut kolme moduulia ovat valinnaisia moduuleita tai muita diakonian erityiskoulutukseen soveltuvia moduuleita.

Lue lisää diakonian erityiskoulutuksesta:

Diakonian erityiskoulutuksen koulutuskuvaus

Erityiskoulutusten moduulitaulukko 2020

 

Huomaa myös seuraavat koulutukset

Sielunhoidon erityiskoulutus 2020–2022 Oulun hiippakunta (30 op) – Oulu, KK

Sielunhoidon erityiskoulutus 2020–2022 Tampereen hiippakunta ja Turun arkkihiippakunta (30 op) – Tampere ja Pori, KK

Musiikki, hoiva ja vuorovaikutus (3 op) 4.–6.3. Järvenpää, KK

Musiikki, hoiva ja vuorovaikutus (3 op) 18.–20.2. Oulu, KK

Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri: koulutuskalenteri.evl.fi

 

Lisätietoa: koulutuksen asiantuntija (diakonia) Helena Tuominen helena.tuominen@evl.fi ja kurssisihteeri Ulla Pyykkö ulla.pyykko@evl.fi.

Takaisin

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki