Hyppää sisältöön

Töihin kirkkoon

Kirkon tehtäviin liittyy kielitaitoon sekä kirkon jäsenyyteen liittyviä vaatimuksia, jotka nousevat usein esiin maahanmuuttajien rekrytoinnin yhteydessä.

Kielitaitovaatimukset
Kirkon virkoihin on määritellyt suomen ja ruotsin kielen taitovaatimukset, jotka tulee ilmoittaa virantäyttöilmoituksessa. Kunkin tehtävän  kielitaitovaatimukset mainitaan viran johtosäännössä tai yhtymän kielisäännössä. Ne tulee laatia viran todellisia vaatimuksia silmällä pitäen.

Virkaa hakeva voi hakea kielitaitovaatimuksista erivapautta. Mikäli virkaa hakee henkilö, joka ei ilmeisesti täytä kielitaitovaatimuksia, on hyvän hallintotavan mukaista tiedottaa hänelle erivapausmenettelystä. Maininta erivapauden hakemisesta sekä sen perusteluista tulee liittää osaksi hakemusta. Erivapaudesta päättää valinnan tekevä viranomainen.

Kirkon jäsenyys
Kirkkolain mukaan seurakunnan virkasuhteeseen valittavan tulee olla kirkon konfirmoitu jäsen. Lisäksi kirkon jäsenyyttä ja konfirmaatiota edellytetään niiltä työsuhteisiin palkattavilta, joiden työhön kuuluu opetus-, kasvatus- tai julistustehtäviä, tai joissa työtehtävien luonteen vuoksi jäsenyyden edellyttäminen on muutoin perusteltua.

Muihin tehtäviin voidaan valita myös henkilö, joka ei kuulu kirkkoon. Alle kahden kuukauden palvelussuhteen osalta voidaan poiketa kirkon jäsenyyden vaatimuksesta muissa paitsi papin ja lehtorin tehtävissä.

Luonnollisesti jokaisen työntekijän tulee ymmärtää työn hengellinen luonne ja olla omasta vakaumuksestaan riippumatta lojaali työnantajalleen.

Muita mahdollisuuksia

Työttömän polkua työmarkkinoille on tuettu monenlaisin tukimuodoin. Tukien tarkoituksena on madaltaa kynnystä työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Tukia ei ole tarkoitettu erityisesti maahanmuuttajien työllistämiseen, mutta toki niitä voi siihen hyvin käyttää.

Työnhakijoilla on erilaiset mahdollisuudet käyttää tukimuotoja riippuen siitä, kuinka kauan henkilö on ollut työttömänä työnhakijana ja miten vaikeaksi hänen työllistymisensä avoimille työmarkkinoille arvioidaan. Tukien käyttöä ja työharjoittelua harkitsevan tulee olla yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon tai oppisopimuskeskukseen.

Tervetuloa töihin

Tervetuloa töihin! Seurakunta monikulttuurisena työnantajana

Päivitetty