Hyppää sisältöön

Monikulttuurisuus

Monikulttuurinen työ edistää eri kieli- ja kulttuuritaustaisten osallisuutta kirkossa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Monikulttuurinen kirkko ja seurakunta

Monikulttuurisuus seurakunnassa mahdollistuu siten, että eri puolilta maailmaa alueelle muuttaneet ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset pääsevät osalliseksi seurakuntayhteydestä ja seurakunnan erilaisista toimintamuodoista. Monikulttuurinen seurakunta antaa tilaa eri tavalla ajatteleville ihmisille ja erilaisille kristillisen uskon ilmauksille.

Seurakunnan monikulttuurisuutta kehitetään maahanmuuttajien sekä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen mukaanottamisella vapaaehtoistehtäviin. Myös työharjoittelun ja tukityöllistämisen avulla seurakunta voi tukea maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöjen työelämään pääsyä. Niiden kautta avautuu hyvä mahdollisuus tutustua kristillisen seurakunnan elämään ja toimintaan.

Monikulttuurisuus ja moninaisuus haastaa opettelemaan yhdessä elämisentaitoa, toinen toisensa kunnioittamista, vastavuoroisuutta ja omastaan jakamista.

Monikulttuurisuus voimavarana

  • Mitä moninaisempi seurakunta on jäseniltään, sitä enemmän se muistuttaa Kristuksen kirkkoa maailmassa.
  • Mitä monikulttuurisempi seurakunta on, sitä enemmän sillä on resursseja käytössään.
  • Mitä avoimempi seurakunta on, sitä paremmin se voi olla osallisuuden yhteisö.

Monikulttuurisen työn erityispiirteitä

  • osallisuutta edistävä toimintatapa
  • yhdessä elämisentaito ja omastaan jakaminen
  • voimauttava työote
  • moniammatillinen yhteistyö
  • paikallinen verkostoyhteistyö
  • perhekeskeinen työote
  • ekumeenisuus
null Webinaari: Suomen ev.-lut. kirkon ekumeeninen sopimus Englannin kirkon kanssa 85v

Webinaari: Suomen ev.-lut. kirkon ekumeeninen sopimus Englannin kirkon kanssa 85v

Miten sopimus Englannin kirkon kanssa syntyi 1936 ja mikä on ollut sen merkitys? Mitä olemme oppineet anglikaanisesta perinteestä ja mitä voisimme siitä oppia? Millaisia uudistushankkeita Englannin kirkolla on 2020-luvulla? Näitä ja monia muita aiheita esillä maaliskuun iltapäiväwebinaarissa, ilmoittaudu mukaan!
Julkaistu 12.1.2021

Ohjelma:

Avaus: Arkkipiispa Tapio Luoma

Anglikaanisuhteet ekumeenisen avautumisen airuena

• Mika K.T. Pajunen: Miten sopimus Englannin kirkon kanssa syntyi 1936 ja mikä on ollut sen merkitys?
• Jaakko Rusama: Piispa George Bell ekumeenisena vaikuttajana maailmansotien varjossa
 Jenni Krapu: Elis Gulinin kontaktit anglikaanien kanssa

Keskustelu

Englannin kirkko, Porvoon kirkkoyhteisö ja kirkon uudistuminen tänään


• Matti Repo: Mitä olemme oppineet anglikaanisesta perinteestä ja mitä voisimme siitä oppia?
• Marjaana Härkönen: Luterilaisena anglikaanisessa Porvoo-kontekstissa. Lontoon Merimieskirkon työ ennen ja jälkeen Brexitin
• Tuomas Mäkipää: Englannin kirkon uudistushankkeet 2020-luvulla

Keskustelu

Yhteenveto ja päätös: Tomi Karttunen

IlmoittautumislinkkiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

(ilmoittauduthan viim. 1.3. mennessä)

Webinaarin Facebook-tapahtumaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Webinaari on maksuton ja sen järjestää Ulkoasiain osaston Teologisten asiain yksikkö.

 

Lisätiedot: 

Johtava asiantuntija Tomi Karttunen, tomi.karttunen(at)evl.fi 

Takaisin

Tapahtumat

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Monikulttuurisuus, maahanmuuttajat, pakolaiset, romanit, ihmiskauppa