Hyppää sisältöön

Monikulttuurisuus

Monikulttuurinen työ edistää eri kieli- ja kulttuuritaustaisten osallisuutta kirkossa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Monikulttuurinen kirkko ja seurakunta

Monikulttuurisuus seurakunnassa mahdollistuu siten, että eri puolilta maailmaa alueelle muuttaneet ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset pääsevät osalliseksi seurakuntayhteydestä ja seurakunnan erilaisista toimintamuodoista. Monikulttuurinen seurakunta antaa tilaa eri tavalla ajatteleville ihmisille ja erilaisille kristillisen uskon ilmauksille.

Seurakunnan monikulttuurisuutta kehitetään maahanmuuttajien sekä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen mukaanottamisella vapaaehtoistehtäviin. Myös työharjoittelun ja tukityöllistämisen avulla seurakunta voi tukea maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöjen työelämään pääsyä. Niiden kautta avautuu hyvä mahdollisuus tutustua kristillisen seurakunnan elämään ja toimintaan.

Monikulttuurisuus ja moninaisuus haastaa opettelemaan yhdessä elämisentaitoa, toinen toisensa kunnioittamista, vastavuoroisuutta ja omastaan jakamista.

Monikulttuurisuus voimavarana

  • Mitä moninaisempi seurakunta on jäseniltään, sitä enemmän se muistuttaa Kristuksen kirkkoa maailmassa.
  • Mitä monikulttuurisempi seurakunta on, sitä enemmän sillä on resursseja käytössään.
  • Mitä avoimempi seurakunta on, sitä paremmin se voi olla osallisuuden yhteisö.

Monikulttuurisen työn erityispiirteitä

  • osallisuutta edistävä toimintatapa
  • yhdessä elämisentaito ja omastaan jakaminen
  • voimauttava työote
  • moniammatillinen yhteistyö
  • paikallinen verkostoyhteistyö
  • perhekeskeinen työote
  • ekumeenisuus
null Näkymättömät rajat -materiaali julkaistu

Näkymättömät rajat -materiaali julkaistu

Näkymättömät rajat on työskentelymateriaali, jonka avulla edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta seurakunnissa.
Julkaistu 20.1.2022
Piirroskuva kahdesta henkilöstä, joista toinen piirtää maahan ympyrää.

Materiaali pohjautuu Luterilaisen Maailmanliiton linjaukseen sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta. Näkymättömät rajat -materiaalin tavoitteena on innostaa pohtimaan Raamatun ja raamatuntulkinnan kontekstuaalista luonnetta. Työskentelyiden ohjaajana voi toimia teologi, pappi tai muu seurakunnan työntekijä ja yhtä lailla kuka tahansa seurakuntalainen. Tärkeintä on, että ohjaaja kykenee luomaan työskentelylle ja vuorovaikutukselle turvalliset rakenteet. Materiaalin tekstit ja tehtävät toimivat eräänlaisena työkalupakkina, josta ryhmien vetäjät poimivat tilanteeseen ja kyseiseen ryhmään sopivat osat. 

Näkymättömät rajat -materiaali

Lisätiedot: Minna Rikkinen
 

Takaisin

Tapahtumat

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Monikulttuurisuus, maahanmuuttajat, pakolaiset, romanit, ihmiskauppa