Hyppää sisältöön

Monikulttuurisuus

Monikulttuurinen työ edistää eri kieli- ja kulttuuritaustaisten osallisuutta kirkossa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Monikulttuurinen kirkko ja seurakunta

Monikulttuurisuus seurakunnassa mahdollistuu siten, että eri puolilta maailmaa alueelle muuttaneet ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset pääsevät osalliseksi seurakuntayhteydestä ja seurakunnan erilaisista toimintamuodoista. Monikulttuurinen seurakunta antaa tilaa eri tavalla ajatteleville ihmisille ja erilaisille kristillisen uskon ilmauksille.

Seurakunnan monikulttuurisuutta kehitetään maahanmuuttajien sekä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen mukaanottamisella vapaaehtoistehtäviin. Myös työharjoittelun ja tukityöllistämisen avulla seurakunta voi tukea maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöjen työelämään pääsyä. Niiden kautta avautuu hyvä mahdollisuus tutustua kristillisen seurakunnan elämään ja toimintaan.

Monikulttuurisuus ja moninaisuus haastaa opettelemaan yhdessä elämisentaitoa, toinen toisensa kunnioittamista, vastavuoroisuutta ja omastaan jakamista.

Monikulttuurisuus voimavarana

 • Mitä moninaisempi seurakunta on jäseniltään, sitä enemmän se muistuttaa Kristuksen kirkkoa maailmassa.
 • Mitä monikulttuurisempi seurakunta on, sitä enemmän sillä on resursseja käytössään.
 • Mitä avoimempi seurakunta on, sitä paremmin se voi olla osallisuuden yhteisö.

Monikulttuurisen työn erityispiirteitä

 • osallisuutta edistävä toimintatapa
 • yhdessä elämisentaito ja omastaan jakaminen
 • voimauttava työote
 • moniammatillinen yhteistyö
 • paikallinen verkostoyhteistyö
 • perhekeskeinen työote
 • ekumeenisuus
null Maistiaisia Koulutuskeskuksen vuoden 2022 koulutuksista

Maistiaisia Koulutuskeskuksen vuoden 2022 koulutuksista

Kirkon koulutuskeskus tarjoaa vuonna 2022 niin uutuuksia kuin aiemmilta vuosilta tuttuja koulutuksia.
Julkaistu 27.4.2021

Tarkemmat tiedot koulutuskuvauksineen julkaistaan elokuussa Kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa koulutuskalenteri.evl.fi. Alta löydät ennakkotietoja tulevan vuoden koulutuksista. Osa koulutuksista on mahdollista suorittaa osittain verkkototeutuksina.

Uusia koulutuksia

 • Henkisesti ja hengellisesti hyvinvoiva työyhteisö, 17.–19.10.
 • Yhteisömusiikin toteutustapoja seurakunnassa, 7.–9.2. 
 • Perheneuvonnallinen koulutus seurakunnan työntekijöille (20 op), 24.–26.10. sekä lähijaksoja 2023–2024

Seuraavat koulutukset toteutetaan osittain tai kokonaan verkossa

 • Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri (20 op, JOK), ryhmä 1 21.–23.2. ja 6.–8.6. (jälkimmäinen jakso verkkototeutuksena)
 • Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri (5 op, JOK), ryhmä 2, 7.–9.9. ja 21.–23.11. (jälkimmäinen jakso verkkototeutuksena)
 • Harjoittelunohjaajien koulutus 24.–25.10. (1 op, verkkototeutus)
 • Surutuki 13.1., 15.2., 17.3., 22.4. ja 23.5., (5 op, verkkototeutus)

Tutustu koulutustarjontaan

Myös monet aiemmilta vuosilta tutut koulutukset pysyvät koulutustarjonnassa, muun muassa seuraavat monelle ammattikunnalle sopivat koulutukset:

 • Dialogisuus kirkon työssä (5 op, KEK), 31.1–1.2. ja 16.–18.5.
 • Vapaaehtoistoiminnan johtaminen (5 op, JOK, YTEK) 19.–21.1. ja 2–3.6.

Alla tarkemmat tiedot Kirkon koulutuskeskuksen vuoden 2022 koulutustarjonnasta.  Koulutukset järjestetään Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä, ellei muuta mainita. Muutokset ovat mahdollisia.

Diakonia ja yhteiskunta

 
Riippuvuus ja päihteet 5 op DEK, YP  16.–18.2. ja 18.–20.5. 
Diakonia muuttuvassa yhteiskunnassa 5 op DEK, KEK, YP  28.–30.3. ja 26.–28.9. 
Vanhuus elämänvaiheena 5 op DEK  6.–8.4. ja 12.–14.10. 
Surutuki 5 op DEK  13.1., 15.2., 15.3., 22.4. ja 23.5., verkkototeutus 

Johtaminen

 
Johtajana kirkossa 1. ryhmä 20 op JOK  21.–23.9. ja 9.–11.11., lisäksi 2 jaksoa v. 2023 
Johtajana kirkossa 2. ryhmä 20 op JOK  28.–30.9. ja 16.–18.11., lisäksi 2 jaksoa v. 2023 
Johtajana kirkossa 3. ryhmä 20 op JOK  19.–21.10. ja 14.–16.12., lisäksi 2 jaksoa v. 2023
Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 5 op JOK, YTEK 19.–21.1. ja 2–3.6.

Jumalanpalveluselämä ja julistus

 
Kirkolliset toimitukset 10 op JEK, YP  14.–17.3., 18.–20.5. ja 23.–25.11. 
#tehdäänyhdessä #messu 5 op DEK, JEK, KEK, MEK, YP  26.–28.10. 
Syvemmälle messuun 10 op JEK, MEK, YP  7.–11.11., lisäksi 2 jaksoa v. 2023 

Kasvatus

 
Dialogisuus kirkon työssä 5 op DEK, KEK, MEK, YTEK  31.1–1.2. ja 16.–18.5. 
Kirkon kasvatus muuttuvassa toimintaympäristössä 5 op KEK  12–14.9. ja 10.–11.11. 
Erityinen tuki - nuoret ja lapset 5 op KEK  28.–30.9. ja 15.–16.12. 

Musiikki

 
Yhteisömusiikin toteutustapoja seurakunnassa  7.–9.2. 
Bändisoitto  8.–11.3. 
Kirkkomusiikin koulutuksen päivä  28.1. 
Kuoronjohtoa kanttoreille  aikataulu tarkentuu myöhemmin 
Musiikkipolku  17.–19.1. 

Raamatun tulkinta ja käyttö

 
Saarnakoulutus 10 op, JEK, REK, YP  21.–23.11., lisäksi 2 jaksoa v. 2023 

Perheneuvonta

 
Perheneuvonnallinen koulutus seurakunnan työntekijöille (20 op)  24.–26.10., lisäksi 3 lähijaksoa v. 2023 

Sielunhoito

 
Sielunhoidon erityiskoulutus 30 op Helsinki/Espoo  9.–11.5. ja 3.–5.10., lisäksi 5 jaksoa v. 2023–2024 
Sielunhoidon erityiskoulutus 30 op Kuopio/Mikkeli 2 jaksoa v. 2022, lisäksi 5 jaksoa v. 2023-2024

Spiritualiteetti

 
Henkisesti ja hengellisesti hyvinvoiva työyhteisö 10 op  17.–19.10., lisäksi 2 jaksoa v. 2023 

Työnohjaus, konsultointi ja ohjaus 

 
Kirkon työnohjaajakoulutus 60 op  7.–9.2., 27.–29.4., 3.–5.10. ja 28.–30.11., lisäksi 4 jaksoa v. 2023 
Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri 1. ryhmä 5 op  21.–23.2. ja 6.–8.6. (jälkimmäinen jakso verkkototeutuksena) 
Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri 2. ryhmä 5 op  7.–9.9. ja 21.–23.11. (jälkimmäinen jakso verkkototeutuksena) 
Harjoittelunohjaajien koulutus 1 op  24–25.10., verkkototeutus 

Pastoraalitutkinto

 
PT3 Sana ja elämä I 6 op  2.–4.2. ja 31.8.–2.9. 
PT3 Sana ja elämä II 6 op  9.–11.3. ja 5.–7.9. 
PT3 Sana ja elämä III 6 op  23.–25.5. ja 26.–28.10. 
PT5 Spiritaliteetti ja jumalanpalveluselämä I 4 op  24.–28.1. 
PT5 Spiritaliteetti ja jumalanpalveluselämä II 4 op  14.–18.2. 
PT5 Spiritaliteetti ja jumalanpalveluselämä III 4 op  5.–9.9. 
PT6 Diakonia, missio ja globaali vastuu I 5 op  27.1. ja 8.3., verkko sekä lähijakso 19.–21.4. 
PT6 Diakonia, missio ja globaali vastuu II 5 op  10.2. ja 24.3., verkko sekä lähijakso 4.–6.5. 
PT6 Diakonia, missio ja globaali vastuu III 5 op  5.9. ja 4.10., verkko sekä lähijakso 28.–30.11. 
PT7 Viestintä ja vuorovaikutus I 3 op  14.–16.3. 
PT7 Viestintä ja vuorovaikutus II 3 op  30.5.–1.6. 
PT7 Viestintä ja vuorovaikutus III 3 op  7.–9.11. 
PT8 Sielunhoito I 4 op  28.2.-4.3.
PT8 Sielunhoito II 4 op  21.-25.3.
PT8 Sielunhoito III 4 op  14.–18.11. 
PT9 Kristillinen kasvatus I 4 op  28.3.–1.4. 
PT9 Kristillinen kasvatus II 4 op  29.8.–2.9. 
PT9 Kristillinen kasvatus III 4 op  31.10–4.11.

 

Kirkon koulutuskeskus on Järvenpäässä sijaitseva Kirkkohallituksen koulutuksen ja kehittämisen asiantuntijayksikkö. Koulutuskeskuksen tehtävänä on palvella seurakuntia järjestämällä ja koordinoimalla henkilöstökoulutusta. Erityiskoulutusten, ml. johtamiskoulutus ja pastoraalitutkintojen tavoitteena on tukea kirkon ja seurakuntien henkilöstön ammatillista osaamista. Kirkon koulutuskeskuksen koulutukseen osallistuu vuositasolla yli 1 000 kirkon työntekijää eri puolilta maata. 

Erityiskoulutusten lyhenteet (ks. lisää evl.fi/erityiskoulutukset

DEK – Diakonian erityiskoulutus 
JEK – Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus 
JOK – Johtamisen erityiskoulutus 
KEK – Kasvatuksen erityiskoulutus 
MEK – Musiikin erityiskoulutus 
REK – Raamattuteologian erityiskoulutus 
YTEK – Yhteisötyön erityiskoulutus 
YP – Ylempi pastoraalitutkinto (moduulin/koulutuksen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin) 

Takaisin

Tapahtumat

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Monikulttuurisuus, maahanmuuttajat, pakolaiset, romanit, ihmiskauppa