Hyppää sisältöön

Kirkollinen kulttuuriperintö kuuluu kaikille. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kulttuuriperintöstrategia vuoteen 2024

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 10.10.2017 kokouksessaan kirkon kulttuuriperintöstrategian sekä siihen kuuluvan toimenpideohjelman: Kirkollinen kulttuuriperintö kuuluu kaikille. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kulttuuriperintöstrategia vuoteen 2024.

Kirkollinen kulttuuriperintö kuuluu kaikille

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kulttuuriperintöstrategia vuoteen 2024

Ota yhteyttä

kulttuuriperintöasiantuntija
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kirkon aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön ja seurakuntien kulttuuriperintötyöhön liittyvä neuvonta, ohjaus, tiedotus ja koulutus. 

Kirkon valtakunnalliseen kiinteistöhallinta- ja kulttuuriperintöjärjestelmään (Basis) liittyvä neuvonta, koulutus ja tiedotus sekä järjestelmän kehitystyö.

Päivitetty