Hyppää sisältöön

Hur tar vi kontakt med familjer under undantagstillståndet

Vissa människor behöver i en exceptionell situation, personlighet och intimitet.

Undantagstillståndet kan också leda till många utmaningar i familjer och familjerna behöver olika slag av stöd. I takt med att undantagsperioden fortsätter, uppmanar vi församlingens barnledare, ungdomsarbetsledare, familjearbetare och andra anställda att vara i kontakt med barn och ungdomar samt deras familjer. Den här texten, som ursprungligen är en bloggtext, ger några tips för det. (skriven av Liisa Välilä, sakkunnig i familjefrågor, psykoterapeut och präst.)

Vi kommer överens om hur vi tar kontakt

De anställda kommer överens om ett gemensamt arbetssätt – vem ska man kontakta och hur? På förhand delas ansvaret upp och hur stor grupp varje medarbetare tilldelas. Kontakta till exempel alla familjer vars barn döptes förra året / familjer i familjeklubbar/ dagklubbar eller scouter /besökare på familjerådgivningen/ konfirmandfamiljer/ hjälpledare/ensamstående föräldrar/ förra sommarens konfirmander och så vidare.   Genom att komma överens, försöker vi att eliminera överlappningar i kontakterna och formulera ett liknande budskap för alla. Från 12 års ålder kan du kontakta en ung person direkt. Det är ändå bra att nå föräldrarna först.

Kom ihåg, det viktigaste är att du lyssnar. Du behöver inte ha svar. Du kan säga, "Låt oss tillsammans komma överens om hur vi ska gå vidare / var kan vi få hjälp eller stöd för detta"

Meddelande 

 • SMS/WhatsApp/video: Skicka ett meddelande till en församling eller familj. Till exempel, "Hej, vi vill hålla kontakten med dig nu när vi inte kan träffas i familjeklubben.  Det skulle vara roligt att höra hur du och din familj har det?"
 • Syftet med meddelandet är att frimodigt erbjuda möjlighet till kontakt. "Vi i kyrkan finns här för dig. Om du vill kan vi fortsätta konversationen nu, ring eller skicka ett meddelande så kan jag ringa upp dig senare."
 • Avsändaren borde vara en person som är bekant för familjen från tidigare i verksamheten eller vars arbetsuppgift innebär att ta hand om församlingsmedlemmar i en viss ålder ... till exempel "Med vänliga hälsningar, N.N. från familjeklubben i din hemförsamling." 

Telefonsamtal

 • Telefonsamtal till familjen: Om möjligt är uppringaren, en bekant person eller en person vars arbetsuppgift är att jobba med barn, unga, familjer. 
 • När jag ringer, kan jag säga, "Jag ringer till alla medlemmar i min grupp den här veckan och hör hur de har det / jag ringer till alla som förra året ....... och hör hur de mår och hur de har det”
 • Vid behov kan ni komma överens om en ny tidpunkt för ett nytt samtal: "Passar det, att jag ringer igen nästa vecka"...  och ytterligare ett till, om så är nödvändigt”

Hjälp frågor för telefonsamtal med ett barn och en ung person:

 • Hur har den här dagen gått?
 • Vad var det bästa idag? Vad har varit tråkigt?
 • Vad har du lärt dig idag? Vad var nytt?
 • Har du sovit bra den här veckan?
 • Vad var den bästa maten den här veckan? Vad är din favoritmat?
 • Vad saknar du från skolan?
 • Hur har du varit i kontakt med dina vänner?
 • Vad gör du på fritiden?
 • Hur går det med dina familjemedlemmar? Hur går det när alla är hemma?
 • Har undantagsperioden inneburit att något speciellt roligt har skett?
 • Har undantagsperioden inneburit att du är rädd eller orolig för något?
 • Vad skulle du önska dig nu?
 • Vad skulle du önska av oss i församlingen?

Vi kan också skicka familjen WhatsApp video från klubben, visa upp leksaker, välbekanta saker, läsa en saga, berättelse ...

 • Hjälp frågor för ett telefonsamtal med en vuxen:
 • Hur går det i din familj? Hur ser vardagen ut?
 • Vilka utmaningar har undantagsperioden orsakat er familj?
 • Vilken glädjeämnen har ni upptäckt under undantagsperioden?
 • Hur mår din familj?
 • Hur har du orkat med både arbete och hemliv?
 • Har du ledig tid / sätt att koppla av och vila?
 • Hur kunde kyrkan stöda din familj?
 • Jag kommer att fortsätta att vara till ert förfogande, är det okej för dig att jag ringer igen om 2 veckor, och du kan också ringa mig eller mina kollegor.

Vi är en mötande kyrka - även i undantagstider.

Ta modigt kontakt med familjer – personligen!

Redigerad