Hyppää sisältöön

Konfirmandarbete

Konfirmandundervisningen är en del av kyrkans dopundervisning. Den har trots stora förändringar i samhället och i ungdomskulturen bevarat sin stora popularitet bland finländska ungdomar. Under 2019 deltog 77,4 % av alla 15-åringar i skriftskolan och år 2020 deltog 74%. Av de 15-åringar som är medlemmar i kyrkan deltog ca 92% år 2019 och 88% år 2020. Det är också vanligt att ungdomar som inte är döpta deltar och vill de bli konfirmerade döps de innan konfirmationen.

Konfirmandarbetet är i ständig utveckling. En ny plan för konfirmandarbetet ”Ett stort under” togs i bruk hösten 2018. I den nya planen betonas att de unga är subjekt i skriftskolan och att de får vara med i ett sammanhang där de tillsammans med andra får fundera på livets stora frågor och vad det kan betyda att leva som en kristen. De ungas delaktighet betonas. Målet är att de får uppleva gemenskap, trygghet, helighet och glädje.

De flesta konfirmander (90%) deltar i läger under den ca halvt år långa konfirmandtiden. En viktig orsak till att konfirmandlägrens popularitet är alla de unga hjälpledare som är med och förverkligar lägren. Efter konfirmationen deltar många i församlingens hjälpledarutbildning.

Redigerad