Hyppää sisältöön

En mötande kyrka utomlands – Riktlinjer för kyrkans arbete bland utlandsfinländare fram till år 2020

Vår mission

Vi stärker utlandsfinländarnas förtröstan på Gud den treenige, deras gemenskap med andra människor och ansvar för skapelsen. 

Våra värderingar

Tro, hopp och kärlek

Vår vision för 2020

I tider av förändring är utgör vi en samarbetsinriktad del av ett nätverk som verkar för utlandsfinländarnas bästa i Finland och utomlands.

Vi kommunicerar...
Via flera kanaler
I växelverkan
Berättande
Vi söker kontakt särskilt med dem som har endast liten kontakt med kyrkan.

Vi bryr oss...
Genom att stärka vårt stöd till dem som verkar i arbetet bland finländare utomlands. Genom att främja diakonin i församlingarna för utlandsfinländare och på nätet.
Genom att utveckla samarbetet för att stödja återflyttare.

Vi påverkar...
Genom att hjälpa församlingarna i Finland att stödja sina medlemmar utomlands.
Genom att utveckla utvärderingen.
Genom att förbättra självförsörjningen i utlandsfinländarnas församlingar och söka nya samarbetsparter.

Redigerad