Hyppää sisältöön

Potilaan spiritualiteetin tukeminen ja eksistentiaaliset kysymykset palliatiivisessa hoidossa - opas

Suomessa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon yksi valtakunnallinen kehittämiskohde on potilaan psykososiaalinen tuki ja työntekijöiden osaamisen vahvistaminen tuen alueella. Psykososiaalinen tuki kattaa henkisen ja hengellisen, eli spirituaalisen tuen. Opas: ”Potilaan spiritualiteetin tukeminen ja eksistentiaaliset kysymykset palliatiivisessa hoidossa” on tarkoitettu suositukseksi ja ohjeistukseksi kaikille palliatiivisessa hoidossa työskenteleville ammattilaisille ja koulutetuille vapaaehtoisille.

Käsi vedessä

Julkaisun tarkoituksena on tukea työntekijöitä keskeisimpien päivittäisessä hoitotyössä kohdattujen eksistentiaalisten ja spirituaalisten kysymysten käsittelemisessä. Se perustuu työryhmän jäsenten asiantuntemukseen, käytännössä testattuun tietoon ja tutkimustietoon. Opas antaa hoitavalle taholle ohjeita ja tukea siihen, kuinka arvioida, hoitaa ja tukea (yli 18- vuotiaita) palliatiivisen hoidon piirissä olevia potilaita eksistentiaalisten ja spirituaalisten kysymysten äärellä. Tavoitteena on parantaa hoidon laatua.


Opas soveltuu palliatiivista hoitoa saavien potilaiden tukemiseen heidän elämänkatsomuksestaan, vakaumuksestaan, uskonnostaan tai kulttuuristaan riippumatta. 

Palliatiivinen hoito tarkoittaa parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Hoidon päämääränä on lievittää kipua ja muuta kärsimystä ja tarjota mahdollisimman hyvä elämänlaatu potilaalle ja hänen läheisilleen. 

Palliatiivisen hoidon tavoitteena on auttaa potilasta elämään mahdollisimman aktiivista elämää ja sopeutumaan sairauteen ja lähestyvään kuolemaan sekä tukea läheisiä potilaan hoidon aikana ja sen jälkeen. 

 

Päivitetty