Hyppää sisältöön

Potilaan spiritualiteetin tukeminen ja eksistentiaaliset kysymykset palliatiivisessa hoidossa - opas

Viime vuosina Suomessa on toteutettu ja parhaillaan toteutetaan palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa edistäviä, valtakunnallisia hankkeita. Esimerkiksi Edupal – hanke ja SAAVA -hanke, joissa kirkko on mukana. Palliatiivisen ja saattohoidon yhdeksi valtakunnalliseksi kehittämiskohteeksi on nostettu potilaan psykososiaalisiin tarpeisiin vastaaminen. Samaan aikaan on todettu, että terveydenhuollon henkilökunnalta puuttuu merkittäviltä osin osaaminen psykososiaalisen tuen antamisessa. Psykososiaalinen tuki kattaa myös henkisen ja hengellisen, eli spirituaalisen tuen. Oppaan: ”Potilaan spiritualiteetin tukeminen ja eksistentiaaliset kysymykset palliatiivisessa hoidossa” avulla pyritään osaltaan vastaamaan edellä mainittuihin kokonaisvaltaisessa hoidossa havaittuihin puutteisiin. Oppaasta hyötyvät sekä terveydenhuollon työntekijät, että kirkon työntekijät. Suosituksen tarkoituksena on tukea työntekijöitä keskeisimpien päivittäisessä hoitotyössä kohdattujen eksistentiaalisten ja spirituaalisten kysymysten käsittelemisessä. Suositus perustuu työryhmän jäsenten asiantuntemukseen, käytännössä testattuun tietoon ja tutkimustietoon. Suositus antaa hoitavalle taholle ohjeita ja tukea siihen, kuinka arvioida, hoitaa ja tukea (yli 18- vuotiaita) palliatiivisen hoidon piirissä olevia potilaita eksistentiaalisten ja spirituaalisten kysymysten äärellä. Tavoitteena on parantaa hoidon laatua. Suosituksen avulla voidaan tukea palliatiivista hoitoa saavia potilaita heidän elämänkatsomuksestaan, vakaumuksestaan, uskonnostaan tai kulttuuristaan riippumatta. Päätettäessä asianmukaisesta hoidosta ja toimenpiteistä, on olennaista tietää, mikä on ihmisille tärkeää ja mikä tekee heidän elämästään merkityksellistä.

Palliatiivinen hoito tarkoittaa parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Palliatiivisen hoidon päämääränä on lievittää kipua ja muuta fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja eksistentiaalista eli henkistä ja hengellistä kärsimystä sekä tarjota mahdollisimman hyvä elämänlaatu potilaalle ja hänen läheisilleen.Palliatiivisella hoidolla autetaan potilasta elämään mahdollisimman aktiivista elämää ja sopeutumaan sairauteen, luopumiseen ja lähestyvään kuolemaan sekä autetaan läheisiä heidän surussaan.

Potilaan spiritualiteetin tukeminen ja eksistentiaaliset kysymykset palliatiivisessa hoidossa - opas toimii tukena potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa. 

Päivitetty