Hyppää sisältöön

Erityisryhmien sielunhoito

Näkövammaisia, viittomakielisiä ja kehitysvammaisia seurakuntalaisia varten kirkossa työskentelee pappeja ja diakoniatyöntekijöitä. Heidän kanssaan voi keskustella kaikista elämän asioista.

Kirkon työntekijät kehitysvammaisten tukena

Kehitysvammaisia seurakuntalaisia varten kirkossa työskentelee päätoimisia tai osa-aikaisia pappeja ja diakoniatyöntekijöitä. He ovat keskusteluapuna ja tukevat esimerkiksi silloin, kun läheinen kuolee ja on surua. He järjestävät myös hartaushetkiä.

Työtä tehdään yhdessä muiden kehitysvammaisten järjestöjen kanssa sekä kehitysvammaishuoltoa antavien toimijoiden kanssa. 

Pappeja ja diakoniatyöntekijöitä voi tavata esimerkiksi kuntayhtymien tai erikoissairaanhoidon alaisissa palvelukeskuksissa, työpaikoilla ja ryhmäkodeissa. He työskentelevät myös seurakunnassa. 

Lisätietoa löydät oman seurakuntasi verkkosivuilta: evl.fi/seurakunnat

Kirkon työntekijät kuurojen tukena

Viittomakieli on yksi Suomen ev.-lut. kirkon käyttämistä kielistä. Kirkossa on viisi viittomakielentaitoista pappia, joiden virat on sijoitettu hiippakuntiin. Monissa seurakunnissa on viittomakielentaitoisia diakoneja.

Kirkko ja viittomakieliset: viittomakieli.evl.fi

Kirkon työntekijät näkövammaisten tukena

Näkövammaisia seurakuntalaisia varten isoissa seurakuntayhtymissä työskentelee päätoimisia tai osa-aikaisia  näkövammaistyön diakonityöntekijöitä. He toimivat keskustelutukena, ohjaavat sekä järjestävät ryhmiä ja leirejä.

Lisätietoa löydät oman seurakuntasi verkkosivuilta: evl.fi/seurakunnat

 

 

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Saavutettavuus, vammaisuus

Katri Suhonen on saavutettavuuden ja vammaisuuden asiantuntija, psykologian tohtori, opettaja, diakoni-sosionomi amk. 

Vastaan saavutettavuudesta kokonaiskirkollisella tasolla sitä koordinoiden. 

Päivitetty