Hyppää sisältöön

Sámi girkobeaivvit 2022 / Saamelaiset kirkkopäivät 2022

Säämi kirkkopeeivih Anarist 5.-7.8.2022.
Sääʹm ceerkavpeeiʹv Aanrest 5.-7.8.2022.
Saemiej gærhkoebiejjieh Aanarisnie 5.-7.8.2022.
Samiska kyrkodagar i Enare 5.-7.8.2022. 
Samiske kirkedager i Enare 5.-7.8.2022. 
Sámi Church days in Inari 5.-7.8.2022.

Girkobeivviid prográmmii oassálastin lea nuvttá. Girkobeivviide ii leat sierra almmuheapmi.
Kirkkopeivij ohjelmân uásálâstim lii nuuvtá. Kirkkopeivijd ij taarbâš almottiđ jiejjâd.
Ceerkavpeeiʹv lie däära.
Deltagandet i kyrkodagarna är gratis. Ingen separat anmälning till kyrkodagarna.
Participating to Sámi Church days is free of charge.
Kirkkopäivien ohjelmaan osallistuminen on ilmaista. Kirkkopäiville ei tarvitse ilmoittautua.

Sámi girkobeaivvit

dollojuvvojit Anáris 5.-7.8.2022. Girkobeivviid fáddán leat Bassi dolla - Bassi álbmot. Sámi girkobeivviid ordnejit Suoma ev.lut. girku sámebarggu ráđđádallangoddi, Norgga Sámi girkoráđđi, Ruoŧa Sámi girkoráđđi, Oulu bismagoddi, Anára searvegoddi, Oulu ortodoksalaš bismagoddi ja Davvi-Suoma ortodoksalaš searvegoddi. 

Säämi kirkkopeeivih

uárnejuvvojeh Anarist 5.-7.8.2022. Kirkkopeivij teeman lii Pase tullâ -Pase aalmug. Säämi kirkkopeeivijd uárnejeh Suomâ ev.lut. kirho sämipargo ráđádâllâmkodde, Taažâ Säämi kirkkorääđi, Ruotâ Säämi kirkkorääđi, Oulu pispekodde, Aanaar servikodde, Oulu ortodoksilâš pispekodde já Tave-Suomâ ortodoksilâš servikodde. 

Sääʹm ceerkavpeeiʹv

lie Aanrest 5.-7.8.2022. Ceerkavpeeiʹvi teeʹmmen lij Pââʹss toll - Pââʹss meer. Säʹmmlai ceerkavpeeiʹvi riâššmõõžžâst vaʹsttee Lääʹddjânnam sääʹmtuâj saǥstõõllâmkåʹdd, Taarr da Ruõcc säʹmmla ceerkavsuåvtõõzz, Oulu aaʹrhelkåʹdd, Aanar sieʹbrrkåʹdd, Oulu ortodookslaž aaʹrhelkåʹdd da ortodookslaž- sieʹbrrkåʹdd. 

Saemiej gærhkoebiejjieh

Enarisnie 5.–7.2022. Gærhkoebiejjiej aamhtese lea Aejlies dålle – aejlies åålmege. Såevmien saemie-delegasjovne, Saemien gærhkoeraerie Nöörjesne jïh Saemien gærhkoeraerie Sveerjesne, Uleåborg bïspetjïeltie, Enaren åålmege jïh Uleåborg ortodokse bïspetjïeltie Saemien gærhkoebiejjide öörnieh.

Saamelaiset kirkkopäivät

pidetään Inarissa 5.-7.8.2022. Kirkkopäivien teemana on Pyhä tuli - Pyhä kansa. Saamelaisten kirkkopäivien järjestämisestä vastaavat Suomen saamelaistyön neuvottelukunta, Norjan ja Ruotsin saamelaiset kirkkoneuvostot, Oulun hiippakunta, Inarin seurakunta ja Oulun ortodoksinen hiippakunta Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. 

Samiska kyrkodagarna

arrangeras i Enare 5-7 augusti 2022. Kyrkodagarnas tema är Helig eld - Heligt folk. Samiska kyrkodagarna arrangeras av Finlands samearbetets delegation, samiska kyrkoråden i Norge och Sverige, Uleåborgs stift, Enare församling och Uleåborgs ortodoxa stift och Norra Finlands ortodoxa församling. 
 
Lassidieđut / Lasetiäđuh / Lââʹssteâđ / Lisätiedot:

Sámebarggu čálli Erva Niittyvuopio erva.niittyvuopio@evl.fi tel. +358 40 769 0044

Sápmelaččaid báhppa Mari Valjakka mari.valjakka@evl.fi tel. +358 40 660 8767
 

Päivitetty