Hyppää sisältöön

Workshops

Bargobájit ordnejuvvojit lávvardaga 6.8. dii. 11.00

Pargopäähij láá lávurduv 6.8. tme 11.00

Tuâjjpää'jid riâžžât sueʹvet 6.8. č. 11.

Työpajat järjestetään lauantaina 6.8. klo 11.00

Workshops are at saturday 6.8. at 11am

Davvisámegillii

Anarâškielân

Nuõrttsää´mǩiõ´lle

På svenska

Suomeksi

In English

 

Davvisámegillii

 

1. Sálbma

Johan Máhtte Skum 

Báiki: Anára girku

Giella: máttasámegiella ja davvisámegiella

2. Filbma

"Boso mu ruovttoluotta", Sunna Nousuniemi

Báiki: Sajos auditorio

Giella: davvisámegiella, teksten filmmas eaŋgalasgillii

Ságastallama láidesteamin sápmelaččaid báhppa Mari Valjakka ja ságastallamin Sunna Nousuniemi ja doavttir Heidi Eriksen. Musihkka: Laura Tapiola

Guldal jiena: Filbmadahkki Sunna Nousuniemi háliida doalvut ságastallama seksuálaveahkaválddis viidáseappot (yle.fi)

3. Biibbaljorgalus

Biibbalsearvi

Báiki: Girkobeivviid lávvu

4. Mánnábearrašiid musihkkaboddu

Petra Magga-Vars ja Sirpa Peltovuoma

Vuosttaš musihkkaboddu álgá dii 11 ja nuppi álgá dii 11.45.

Báiki: Sajos

Giella: Davvisámegiella

5. Duodji

Elle Valkeapää ja Heini Wesslin

Báiki: Anára skuvla

Giella: nuorttalašgiella, davvisámegiella, suomagiella

6. Nuoraid meassu plánen

Sofia Strinnholm 

Báiki: Anára skuvla

Plánet lávvardaga nuoraid meassu.

7. Vuohču historjá 

Pekka Aikio

Báiki: Uhca lávvu, Sajosa šillju

Giella: davvisámegiella, ruoŧagielat dulkon

8. Oahpistuvvon galledeapmi sámimusea Siidda čájáhussii

Báiki: Sámemusea Siida

Giella: Oahpisteapmi davvisáme- dahje ruoŧagillii

Almmut iežat oahpistuvvon galledeapmái sámimusea Siiddii šleađgapoasttain čujuhussii sara.keranen@evl.fi
Almmut seammás hálidatgo oassálastit davvisáme- vai ruoŧagielat oahpisteapmái.

Juohkehaš máksá ieš Siidda bileahtta hatti.

Bileahtaid hattit:

Ollesolbmot                                          15€
Vuoliduvvon sisabeassanmáksu          13€
Mánát 0-6                                              0€
Skuvlamánát 7-17 –jahkásaččat           7€
Bearašbileahtta                                  30€  (2 ollesolbmo + bearraša vuollel 18 jahkásaš mánát)

9. Iskkárlihkadus

Henna Tervaniemi

Giella: anárašgiella

 

Anarâškielân

1. Salmâ

Johan Máhtte Skum 

Saje: Aanaar kirkko

Kielâ: orjâlâškielâ, maadâsämmikielâ

2. Elleekove

 "Boso mu ruovttoluotta", Sunna Nousuniemi

Saje: Sajos auditorio

Kielâ: orjâlâškielâ, elleekooveest lii eŋgâlâakielâlâš tekstim

Sämmilij pappâ Mari Valjakka joođeet savâtâllâm. Savâstâlmin Sunna Nousuniemi já tuáhtár Heidi Eriksen. Muusik: Laura Taipiola

Guldal jiena: Filbmadahkki Sunna Nousuniemi háliida doalvut ságastallama seksuálaveahkaválddis viidáseappot (yle.fi)

3. Ráámmát jurgâlem

Pipliaservi

Saje: Kirkkopeivijd láávu

4. Párnááperrui muusikpuddâ

Petra Magga-Vars já Sirpa Peltovuoma

Kielâ: orjâlâškielâ

Vuosmuš muusikpuddâ álgá tme 11.00 já nube álgá tme 11.45.

Saje: Sajos

5. Tyeji

Elle Valkeapää já Heini Wesslin

Saje: Aanaar škovlâ

Kielâ: nuorttâlâškielâ, orjâlâškielâ, suomâkielâ

6. Nuorai messu vuávám

Sofia Strinnholm 

Saje: Aanaar škovlâ

Suunâttâllâp lávurduv nuorâi meesu.

7. Vuáču historjá

Pekka Aikio

Saje: Uccâ láávu, Sajos šiljo

Kielâ: orjâlâškielâ já tulkkum ruotâkielân

8. Uápistum kollim säämimuseo Siida čájáttâsân

Saje: Säämimuseo Siida

Kielâ: uápistem orjâlâškielân já ruotâkielân

Almoot jieijâd uápistum kolliimân säämimuseo Siidân šleđgâpoostáin čujottâsân sara.keranen@evl.fi
Almoot siämmást halijdah-uv uásálistiđ orjâlâš- vâi ruotâkielâlâš uápistmân.

Juáháš máksá jieš Siida liipu hade.

Liipuh:

Olesulmuuh                                           15€
Vyeledum siisâpeessâmmáksu*            13€
Párnááh 0-6 ive                                     0€
Škovlâliih 7-17 ihheed                          7€
Perâlippu                                              30€  (2 olesulmuu + perruu vuálá 18-ihásâš párnááh)

 

Nuõrttsää´mǩiõ´lle

1. Virss

Johan Máhtte Skum 

Päiʹǩǩ: Aanar ceerkav

Ǩiõll: 

2. Jieʹllikartt

 "Boso mu ruovttoluotta", Sunna Nousuniemi

Päiʹǩǩ: Sajos auditorio

Ǩiõll: 

Mari Valjakka, Sunna Nousuniemi, dåhttar Heidi Eriksen. Musikk: Laura Tapiola

3. Bibliajåårǥlõs

Pipliaseäʹbrr

Päiʹǩǩ: Ceerkavpeiʹvvkååvas

4. Päʹrnnpiârrji musikkpodd

Petra Magga-Vars da Sirpa Peltovuoma

Päiʹǩǩ: Sajos

Ǩiõll: 

5. Ǩiõttʼtuâi

Elle Valkeapää da Heini Wesslin

Päiʹǩǩ: Aanar škooul

Ǩiõll: 

6. Nuõri messu plaanummuš

Sofia Strinnholm 

Päiʹǩǩ: Aanar škooul

7. Vuotso hirstoor

Pekka Aikio

Päiʹǩǩ: Uʹcc kååvas, Sajoožž šellj

Ǩiõll: 

8. Vuäʹpstum kõõrv sääʹm-museo Siida čuäʹjtõõzzâst

Vuässõõtti jiõčč mähss liipp Siidaaʹje.

Sizzpiâssâmliipp:

Vuõrâsoummu                               15€
Vueʹluum sizzpiâssâm*                  13€
Päärna 0–6-ekksa                           0€
Škooulneeʹǩǩ 7-17 –ekksa              7€
Piârlipp                                           30€  (2 vuõrâsoummu + piârri vuâlla 18-ekksa päärna)

 

På svenska

 

1. Psalm

Johan Máhtte Skum 

Plats: Enare kyrkan

Språk: 

2. Film

"Boso mu ruovttoluotta", Sunna Nousuniemi

Plats: Sajos auditorium

Mari Valjakka, Sunna Nousuniemi och Heidi Eriksen. Musik: Laura Tapiola

3. Bibeln översättning

Pipliaseura

Plats: Lavvoen

4. Sångstund för barnfamiljer

Petra Magga-Vars och Sirpa Peltovuoma

Plats: Sajos

5. Hantverk

Elle Valkeapää och Heini Wesslin

Plats: Enare skolan

6. Förberedning av de ungas mässa 

Kim Rehnman

Plats: Enare skolan

7. Vuotso historia

Pekka Aikio

Plats: Sajos

8. Opastettu kierros saamelaismuseo Siidan näyttelyssä

Osallistuja kustantaa itse pääsylipun Siidaan.

Biljett priser:

Vuxen                               15€
nedsatt pris                      13€
Barn 0-6 –åriga                 0€
Barn 7-17 –åriga               7€
Familj biljett                      30€   (2 vuxen + barn under 18)

9. Scoutrörelse

Inari scoutrörelse

 

Suomeksi

1. Virsi

Johan Máhtte Skum 

Paikka: Inarin kirkko

Kieli: Eteläsaame, pohjoissaame

2. Elokuva

 "Boso mu ruovttoluotta", Sunna Nousuniemi

Paikka: Sajos auditorio

Kieli: pohjoissaame, elokuvassa enganninkieliset tekstitykset

Elokuvan jälkeen keskustelua Sunna Nousuniemen ja lääkäri Heidi Eriksenin kanssa saamelaisten pappi Mari Valjakan johdolla. Musiikista tilaisuudessa vastaa Laura Tapiola.

3. Raamatun käännös

Pipliaseura

Paikka: Kirkkopäivälaavu

4. Lapsiperheiden musiikkihetki

Petra Magga-Vars ja Sirpa Peltovuoma

Ensimmäinen musiikkihetki alkaa klo 11.00 ja toinen alkaa klo 11.45.

Ohjelma sisältää pohjoissaamenkielisiä lasten virsiä ja lauluja. 

Kieli: pohjoissaame

Paikka: Sajos

5. Käsityöt

Elle Valkeapää ja Heini Wesslin

Paikka: Inarin koulu

Kieli: koltansaame, pohjoissaame, suomi

6. Nuorten messun suunnittelu

Sofia Strinnholm

Paikka: Inarin koulu

Suunnitellaan lauantain nuorten messua yhdessä.

7. Vuotson historia

Pekka Aikio

Paikka: Pieni laavu, Sajoksen piha

Kieli: pohjoissaame, tulkkaus ruotsiksi

8. Opastettu kierros saamelaismuseo Siidan näyttelyssä

Paikka: Saamelaismuseo Siida

Saamelaismuseo Siidan näyttelyyn järjestetään kaksi (2) opastettua kierrosta. Toinen järjestetään pohjoissaameksi ja toinen ruotsiksi.


Ilmoittaudu opastetulle kierrokselle sähköpostilla: sara.keranen@evl.fi
Ilmoita sähköpostissa osallistutko ruotsin vai pohjoissaamenkieliseen opastukseen. 
 

Osallistuja kustantaa itse pääsylipun Siidaan.

Lippujen hinnat:

Aikuiset                                       15€
Alennettu pääsymaksu*            13€
Lapset 0-6 – vuotiaat                0€
Koululaiset 7-17 –vuotiaat       7€
Perhelippu                                 30€   (2 aikuista + perheen alle 18 vuotiaat lapset)
Vuosikortti:                               aikuiset 30€ / lapset 14€

9. Partio

Henna Tervaniemi ja Inarin partiolaiset

Kieli: inarinsaame

In English

1. Hymn

Johan Máhtte Skum 

Place: Inari church

Language: south saami, north saami

2. Film

 "Boso mu ruovttoluotta", Sunna Nousuniemi

Place: Sajos auditorium

Language: north saami, english subtitles in the film

3. Translating bible

Pipliaseura

Place: Church days lávvu

4. Music session for families

Petra Magga-Vars and Sirpa Peltovuoma

Language: north saami

Place: Sajos

5. Duodji

Elle Valkeapää and Heini Wesslin

Place: Inari school

Language: skolt saami, north saami, finnish

6. Youth ceremony planning

Sofia Strinnholm

Place: Inari school

7. History of Vuotso

Pekka Aikio

Place: small lávvu, Sajos 

Language: north saami, translation to swedish

8. Guided tour at Sámi museum Siida

Note that you have to pay the ticket price yourself.

Ticket prices:

Adults                                      15€
Discount tickets*                      13€
Children ages 0-6                     0€
School children ages 7-17       7€
Family ticket                            30€   (2 adults + the family’s children under the age of 18)

9. Scouting

Inari scouting

Päivitetty