Hyppää sisältöön

Lähde eli kristinuskon sisällöt eri ikäkausiin

Tavoitteena on valita ja työstää eri ikäkausiin uskosta elämän voimavaraksi nostettavia asioita. 

Piirretty kuva Lähteestä

Työskentelyn kulku: Seurakunnalla on loppumaton ja ikiaikainen voimavara, uskon lähde. Lähteestä voi ammentaa sisältöä ja voimaa kaikkeen elämään ja toimintaan. Lähde-kuvan avulla pysähdytään pohtimaan tätä esimerkiksi pienryhmissä. 

Kunkin ikäkauden omaan lähdekuvaan kirjataan vastauksia seuraaviin kysymyksiin. 

  • Mitä lähteestä olisi hyvä ammentaa eri ikävaiheissa? Mitä nostaisimme esiin esimerkiksi kasteesta, ehtoollisesta, Raamatusta ja uskontunnustuksesta?
  • Millaisilla tavoilla/toiminnoilla ja millaisilla ilmaisuilla (kielellä) nämä esiin nostetut uskon asiat tulisivat elämän lähteeksi eri ikävaiheissa? Millaiset rukoukset, laulut ja jumalanpalveluselämä tukisi ikävaiheen teeman mukaista kasvua?

Syventävänä työskentelynä kutakin lähteen pirskettä voidaan työstää myös erikseen, esimerkiksi pienryhmissä ja lopussa koota ne yhteen. Liite: Lähde ja kristinuskon sisällöt eri ikäkausina -diapohjatLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Arvioidaan kuviin koottujen asioiden äärellä

  • Millä tavalla kyseiset asiat näkyvät tai ovat esillä kunkin ikävaiheen kohdalla nyt?
  • Mitä olisi syytä muuttaa, kehittää tai vahvistaa yksittäisten ikävaiheiden kohdalla?
  • Peilatkaa Polku asiakirjan ehdotuksia kohdista ammennettavaa kristinuskosta: mitä nostaisitte niistä omien ajatustenne lisäksi?
  • Miten seurakunta nyt tukee kristittynä kasvamista ikävaiheiden jatkumossa? Esimerkiksi jos samat sisällöt toistuvat eri ikäkausissa, millaista syventävää näkökulmaa vanhemmalle lapselle ja nuorelle niihin on tarjolla?
Päivitetty