Hyppää sisältöön

Kirkon lähetystyön toimikunta

Piispainkokous nimesi 4.12.2019 kokouksessaan Kirkon lähetystyön toimikunnan toimikaudelle 2020-2022. Toimikunnat toimivat toimialansa neuvoa antavina asiantuntijaeliminä.

Toimikunnan tehtävänä on:

  1. seurata ja edistää toimialansa kehitystä;
  2. edistää yhteistyötä toimialansa toimijoiden kanssa;
  3. valmistella asioita piispainkokoukselle; sekä
  4. suorittaa muut piispainkokouksen sille antamat tehtävät

Toimikunnan jäsenet 2020-2022:

piispa Jari Jolkkonen (pj)

lähetyskoordinaattori Raija Pajuniemi (Turun arkkihpk)

kappalainen Johanna Björkholm-Kallio (Borgå stift)

teologian ylioppilas Anne Heikkinen (Helsingin hpk)

lähetys- ja vapaaehtoistyön sihteeri Liisa Länsmans (Mikkelin hpk)

kirkkoherra Tiina Reinikainen (Kuopion hpk)

kirkkoherra Heikki Sariola (Lapuan hpk)

kansainvälisen työn koordinaattori Markus Silvola (Espoon hpk)

lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minna Sorvala (Oulun hpk)

nuorten aikuisten / Uusi Verso pastori Olli Viljakainen (Tampereen hpk)

Toimikunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii Elina Hellqvist (vs. johtaja, Kirkon lähetystyön keskus).

Toimikunnan kokouksissa on läsnäolo ja puheoikeus kaikilla kirkon kansainvälisen työn sopimusjärjestöillä.

 

Päivitetty