Hyppää sisältöön

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Järjestetäänkö teillä koululaisten aamupäivä- ja iltapäivätoimintaa? Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut aiheesta 19.3.2020 seuraavasti:

"Jos kunta on järjestänyt aamu- ja iltapäivätoimintaa, sen järjestämistä tulee jatkaa 1-2 vuosiluokkien oppilaille sekä perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitettuja erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. 

Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä tulee jatkaa pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille. 

Muuta toimintaa eli kerhotoimintaa ei ole velvollisuutta järjestää."

Monet seurakunnat ovatkin jo saaneet paikallisia ja kuntakohtaisia tarkennettuja ohjeita aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä kaikille siihen oikeutetuille lapsille. 

Muistetaan myös huomioida, että lapsen arkiympäristö on pandemian aikana muuttunut.  Koulu ei ole sama koulu. Joskus lapsen kokemus koulupäivästä saattaa olla "karu": Miks koulussa ei ollut yhtään tuttua ystävää? Miks mun kaikki ystävät on kotona?

Nyt on hyvä aika kohdata jokainen lapsi, jokaisen lapsen huoli.

Jos kuitenkin aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaavalta henkilöstöltä vapautuu työresurssia, sitä voi suunnata uudelleen muuttuneessa tilanteessa esimiehen kanssa sopien. Tässä muutama esimerkki seurakunnista:

  • ruokakassien jakaminen
  • oppi- ja toimintamateriaalin työstäminen

Päivittyvää tietoa saa Opetushallituksen sivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkko edelläkävijänä

  • Yli neljä vuosikymmentä kirkko ja kunta ovat tehneet kansallista yhteistyötä laadukkaan aamu- ja iltapäivätoiminnan mahdollistamiseksi.
  • Seurakuntien aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittyminen 1970-luvulta alkaen kertoo seurakuntien kyvystä vastata yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja perheiden tarpeisiin.
  • Hyvä yhteistyö edistää oppilaiden kokemusta hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta muodostavat osan alueen hyvinvointipalveluista, jotka turvaavat lapselle hyvän kasvuympäristön, vertaisryhmän sekä vähentävät lapsen yksin viettämää aikaa. Yhteistyö seurakuntien kanssa laajentaa oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun kasvatustehtävää.

Koulutetut ohjaajat

Kirkon aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaavat Perusopetuslain {628/1998} 8a-luku sekä Opetushallituksen vahvistamat aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet {2011}. Säädösten mukaan aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Evankelis-luterilaiset seurakunnat ovat yksi kunnissa toimivista aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajista. Kirkossa toimintaa toteuttavat kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittaneet lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat sekä nuorisotyönohjaajat. Ohjaajien erityisosaamista ovat lasta motivoivan ja mielekkään toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.

Mielekästä, motivoivaa ja avointa toimintaa

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvaa. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa: ”Sisältöön vaikuttavat myös paikalliset olosuhteet ja kulttuuritekijät, eri vuodenaikojen tarjoamat ja muut käytännön mahdollisuudet, yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa, ohjaajien omat vahvuudet sekä toteuttajien painotukset.”

Lapselle tarjotaan osallistavaa toimintaa, jonka parissa hän viihtyy ja motivoituu. Toimintaa suunnataan leikillisyyden, liikkumisen, ulkotoiminnan ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Halutessaan lapsi voi myös rentoutua, levätä tai tehdä läksyjä, mikäli niin on sovittu.

Kirkon aamu- ja iltapäivätoiminta noudattaa Opetushallituksen laatimia perusteita ja paikallisia toimintasuunnitelmia. Samalla se on osa kirkon kasvatustoimintaa, joka perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja arvomaailmaan. Tässä toiminnassa lapsi saa mahdollisuuden tutustua asioihin ja ilmiöihin, jotka ovat osa kirkon ja seurakuntalaisten elämää. Niitä tarkastellaan aina katsomussensitiivisesti jokaisen ryhmässä olevan lapsen katsomusta kunnioittavalla tavalla. Aamu- ja iltapäivätoiminta on avointa kaikille lapsille, eikä kirkon jäsenyys ole osallistumisen edellytys.

Dialogisuutta

Kirkon tarjoama aamu- ja iltapäivätoiminta edistää lasten keskinäistä kunnioitusta sekä tukee kunkin laspen kulttuurisen ja katsomuksellisen identiteetin kehittymistä. Yhteisössä tunnistetaan pienen kansalaisen perusoikeus omaan kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen. Uskonnollisten tilaisuuksien vaihtoehdot mietitään pedagogisesti perustellen ja perheitä kuunnellen.  Perhelähtöisyys merkitsee dialogista työotetta lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Liitteet

Päivitetty