Hyppää sisältöön

Päiväkerho

Päiväkerho on lapsen oma paikka, jossa hän saa turvallisesti opetella ryhmässä olemista ilman vanhempiaan. Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen yhteistyössä hänen perheensä kanssa.

Päiväkerho rakentaa lapsen kokemusta seurakunnasta, jossa hän tulee kohdatuksi ikäkaudelleen merkityksellisellä tavalla. 

Päiväkerholaiset kokoontuvat arkisin yksi-neljä kertaa viikossa leikkimään, laulamaan, liikkumaan, hiljentymään ja toimimaan yhdessä. Kerhoarkeen kuuluu monenlainen toiminta, jonka sisältöä luovat aikuiset yhdessä lasten kanssa. Lastenohjaajat ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisia. 

Ryhmässä syntyvät ystävyys- ja kaverisuhteet ovat lapselle tärkeitä, samoin lämmin suhde lastenohjaajiin. Päiväkerholaiset ovat iältään 2-5-vuotiaita. 

Päiväkerho tukee kotien kristillistä kasvatusta antamalla lapselle kokemuksia ja aineksia oman elämänkatsomuksensa rakentamiseen. Hengellisyyttä tuetaan osana lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Monet vanhemmat kertovat tuovansa lapsensa päiväkerhoon, että tämä saa siellä hyvän pohjan elämälleen. Lisäksi vanhemmat pitävät tärkeänä lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä ryhmätoiminnassa. 

Suomalaisella päiväkerholla on vankka asema lapsen ja lapsiperheiden avointen varhaiskasvatuspalvelujen joukossa. Toimintaa on järjestetty vuodesta 1945 lähtien.

Liitteet

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty